Hoppa till innehåll

Rökförbud fr om 1 juli - 2019, vad gäller?

Den 1 juli-2019 blev det förbjudet att röka på vissa allmänna platser utomhus, till exempel på lekplatser, idrottsplatser och vid entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till.

Vilka cigaretter gäller förbudet?
Lagen gäller tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och om användningssättet motsvarar rökning även om det inte innehåller tobak.

Gäller rökförbudet utanför MKBs trapphus?
Nej, rökförbudet gäller inte utanför de vanliga trapphusen.

Varför gäller det inte utanför trapphusen?
Lagen omfattar endast entréer till lokaler som allmänheten går till, exempelvis butiker och gym.

Varför kan inte MKB bestämma var rökförbudet ska gälla?
Det är inte MKB som stiftat lagen, det är Riksdagen.

Vilka lekplatser gäller det?
Rökförbudet gäller lekplatser som allmänheten har tillträde till.
Lekplatser som är tillgängliga för en mer sluten krets, som hyresgästerna i en fastighet, omfattas däremot inte av rökförbudet om lekplatsen är inhägnad eller tydligt avgränsad på annat sätt.

Får jag röka på min balkong eller uteplats?
Balkong och uteplats är inte en allmän plats. Men ta alltid hänsyn till dina grannar.
(OBS! detta gäller inte MKBs rökfria hus.)

Vad gör jag om någon ändå röker?
Om du ser någon som röker och vill påpeka detta, kan du hänvisa till lagen.

Vad gör MKB om någon röker på en lekplats?
Enligt lagen får MKB först uppmana personen att sluta röka, om hen inte gör det kan MKB avvisa personen från platsen.

Vems ansvar är det att lagen följs?
På MKBs platser är det MKBs ansvar. Utanför en butik är det butiksinnehavarens ansvar.

Vad är straffet om någon bryter mot lagen?
Om rökaren vägrar sluta röka eller lämna platsen finns det ingen bestämmelse i den nya lagen om böter eller våld. Istället är det brottet olaga intrång som kan bli aktuellt när en person obehörigen intränger eller stannar kvar - straffet kan då bli böter.

Får jag röka i källaren eller i tvättstugan?
Nej.

Hur informerar MKB om rökförbudet?
MKB sätter upp skyltar vid lekplatser och klistermärken vid områdeskontoren. Boendekunder och lokalkunder får information via nyhetsbrevet. Information publiceras också på MKBs webb, Facebook och Instagram.