Hoppa till innehåll

Nya villkor för MKB:s parkeringsavtal

MKB omförhandlar eller säger upp parkeringsavtal.

MKB kommer att omförhandla alla fordonsavtal och säga upp en del av dem för att underlätta nyproduktion genom att göra fler platser tillgängliga. De som omförhandlas och får nya villkor heter att de blir uppsagda för villkorsändring.

Kunder som vill ha kvar sin plats behöver skriva under blanketten de får och returnera i svarskuvertet de får med i brevet med blanketten.

De nya villkoren innebär
  • Höjd hyra
  • Årlig hyresökning med 2,5%

Om du står i kö för att byta plats så kommer dessa ändringarna gälla.

Om du redan sagt upp ditt avtal så kan du bortse från utskicket!