Hoppa till innehåll

Eldningsförbud och grillrestriktioner i hela Malmö

Eldningsförbud
Från och med den 18 juni är det är eldningsförbud i hela Malmö stad. Det innebär att det är förbjudet att elda och grilla i skog och mark. Det är dock tillåtet att grilla på fasta grillplatser. Se ytterligare information från Malmö Stad här 
Endast elgrill får användas på balkong och tänk på att visa hänsyn mot dina grannar. Om du röker är det viktigt att du släcker cigaretten ordentligt och slänger i askkopp eller papperskorg, inte ut från bil eller fönster.
Fire ban throughout Malmö 
As of June 18, there is a fire ban throughout the city of Malmö. This means that it is forbidden to burn and barbecue in forests and land. However, it is allowed to barbecue in fixed barbecue areas. Only electric grill may be used on balcony - show consideration to your neighbors.
If you smoke, it is important that you extinguish the cigarette properly and throw in an ashtray or trash can, not out of the car or window.
Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott mot lagen om skydd mot olyckor. Se Räddningstjänsten Syd för mer information www.rsyd.se