Hoppa till innehåll

Sök bland frågor och svar

Eller klicka dig fram bland frågor andra ställt

Vanliga frågor

 • Varför höjs min hyra varje år?
  Din hyra förhandlas årligen med Hyresgästföreningen.
  Den årliga hyresförändringen påverkas av:
  1. ränteläge
  2. förändringar som dyrare el, vatten eller värme
  3. allmän ökning av prisnivå
 • Får man hyra ut sin lägenheten via tjänsten Airbnb?
  Nej, det är inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet via Airbnb.
  Du får inte heller hyra ut din lägenhet på annat sätt ​utan fastighetsägarens godkännande​​​
 • Vill du hyra lokal för fest eller möte?
  MKB har inga lokaler att hyra för fest eller möten.
  Söker du en lokal för möten, barnkalas eller fest, kontakta din lokala hyresgästförening på telefon 0771-443443.
  Du kan också kontakta ​Malmö Stad​​​ som hyr ut fest- och möteslokaler på telefon 040-341000.
 • Hur kan jag hyra ut i andra hand på rätt sätt?
  Det krävs ett godkännande från MKB om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand.
  Vi kan godkänna uthyrning under begränsad tid, till exempel om du ska:
  • studera 
  • arbeta på annan ort
  • provbo som sambo.

  Tänk på att hyran som din andrahandshyresgäst betalar inte får vara högre än den du själv betalar till MKB.
  Om du hyr ut lägenheten möblerad får du högst lägga på 15 procent på hyran.
  Om el, bredband eller liknande ingår i hyran när du hyr ut lägenheten i andra hand får du bara ta betalt för de kostnader som du själv har.
  Om du tar ut en högre hyra än vad du har rätt till kan du bli av med din lägenhet. Om hyresrätten hyrs ut i andra hand utan tillstånd och till en för hög hyra riskerar du dessutom böter eller fängelse, eftersom det är brottsligt från och med 1 oktober 2019.
  Läs mer information på andrahandsuthyrning
 • Kan jag hyra ut min lägenhet i andrahand?
  Ja, du kan ha rätt att hyra ut din lägenhet i andrahand.
  Tänk på att: MKB måste godkänna uthyrningen för att den ska vara laglig.
  Hyr du ut i andra hand utan tillstånd från oss kan du förlora ditt hyresavtal.
  Tänk på att hyran som din andrahandshyresgäst betalar inte får vara högre än den du själv betalar till MKB. Om du hyr ut lägenheten möblerad får du högst lägga på 15 procent på hyran. Om el, bredband eller liknande ingår i hyran när du hyr ut lägenheten i andra hand får du bara ta betalt för de kostnader som du själv har.
  Om du tar ut en högre hyra än vad du har rätt till kan du bli av med din lägenhet. Om hyresrätten hyrs ut i andra hand utan tillstånd och till en för hög hyra riskerar du dessutom böter eller fängelse, eftersom det är brottsligt från och med 1 oktober 2019.
  För mer info om vad som gäller samt ansökan, se ​andrahand​​​
 • Kan jag hyra kontors- och butikslokaler hos MKB?
  Ja, den möjligheten finns om det finns en ledig lokal att hyra.
  För mer information kan du läsa Här
  Vårt uppdrag är att förvalta, förädla och utveckla lokaler inom MKBs bestånd. Vi ska bidra till en positiv stads- och områdesutveckling med ökad trygghet och ett bra serviceutbud för våra hyresgäster och Malmöbor.
  Det är vi som jobbar med lokaler på MKB​​​
 • Skärpta regler för att hyra ut lägenheter i andra hand
  Den 1 oktober 2019 infördes nya strängare regler mot otillåten andrahandsuthyrning. Även reglerna kring lägenhetsbyten och handel med hyreskontrakt skärptes. Dessutom förtydligades reglerna om inneboende. Förändringarna är viktiga att känna till eftersom en överträdelse av reglerna kan innebära att du som hyresgäst förlorar ditt hyreskontrakt, eller gör dig skyldig till brott.
  Andrahandsuthyrning kräver hyresvärdens samtycke
  Du får inte hyra ut din lägenhet i andra hand utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. Om du hyr ut din lägenhet i andra hand utan tillåtelse, riskerar du att omedelbart bli av med ditt hyreskontrakt. Tidigare har man som hyresgäst haft möjlighet att vidta rättelse, det vill säga att sluta med andrahandsuthyrningen, eller att ansöka om hyresnämndens tillstånd och få ansökan beviljad. Den möjligheten finns inte längre.
  Andrahandshyrans storlek 
  Du får inte ta ut en högre hyra än vad du själv betalar. Förstahandshyran är alltså ett tak för andrahandshyran. Om du hyr ut din lägenhet fullt möblerad får du göra ett tillägg om högst 15 procent. Om el, bredband, tv-kanaler eller liknande ingår i hyran, få du bara ta betalt för dina egna kostnader.
  Du riskerar att förlora ditt hyreskontrakt med omedelbar verkan om du tar ut en för hög hyra.
  Inneboende
  Att ha någon inneboende hos sig kräver inte hyresvärdens samtycke. Du måste dock använda lägenheten som din fasta bostad, eller ha den som en så kallad komplementbostad, för att det ska vara fråga om en inneboende situation.
  Den hyra som den inneboende betalar till dig ska vara proportionerlig i förhållande till den hyra du själv betalar. En inneboende som disponerar hälften av lägenheten ska alltså inte betala mer än hälften av förstahandshyran.
  Lägenhetsbyte
  Det krävs alltid samtycke från hyresvärden eller tillstånd från hyresnämnden för att du ska få genomföra ett lägenhetsbyte. Båda bytesparter ska ha varit bosatta i sina lägenheter under minst ett år för att kunna ansöka om ett lägenhetsbyte
  Olagligt i vissa fall
  Sedan den 1 oktober 2019 är det brottsligt att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan hyresvärdens samtycke, eller hyresnämndens tillstånd, och ta emot en hyra som inte är skälig, det vill säga för hög.
  Det är även brottsligt att förmedla, sälja och köpa hyreskontrakt. Tidigare var det bara brottsligt att begära betalning för hyreskontrakt. Straffet för att förmedla, sälja eller köpa hyreskontrakt är böter eller fängelse.
  Folkbokförd på rätt adress
  Du måste vara folkbokförd där du bor. Sedan den 1 juli 2018 är det brottsligt att lämna oriktiga uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket när man flyttar. Straffet är böter eller fängelse.
 • Vad kostar det att hyra laddplats för el-bil?
  Utöver ordinarie kostnad för parkeringsplatsen har vi i denna första test satt priset till 290 kr för tillgång till ladd plats.
  Denna summa läggs på kundens hyresavi och inkluderas i den totala kostnaden för parkeringsplatsen.
  Detta pris kan komma att ändras då de laddplatser som installerades under 2016/17 haft en stödfinansiering motsvarande    50 % av investeringskostnaden (inköp av laddstolpar samt dragning och installation av el).
  Genom att satsa på laddstolpar och erbjuda dessa till våra kunder, bidrar vi till att tekniken utvecklas ytterligare och att priset för denna typ av produkter och tjänster på sikt sjunker.
 • Hur mycket höjs hyran i år?
  Hyran förhandlas årligen med Hyresgästföreningen och i år höjs hyran med 1,85 procent från den 1 april 2020.
  Du som har autogiro, tänk gärna på att du har rätt summa på kontot.
  Du räknar ut din nya hyra så här: summan på din hyra x 1,0185 = din nya hyra
  Varför behövde ni höja så mycket, ni gör ju dessutom vinst?
  Vi strävar efter en jämn och förutsägbar förändring av hyran. Denna stabilitet är bra för både hyresgästerna och MKB. Det krävs hyreshöjningar över tid och i år stannande överenskommelsen på 1,85 procent. Vinster är också en förutsättning för nyproduktion och underhåll.
 • Andrahandsuthyrning till internationell student
  Ja, man kan hyra ut sin lägenhet till internationell student.
  För att ansökan ska bli godkänd behöver vi se att andrahandspersonen är student på minst 14hp under hela perioden lägenheten kommer hyras ut.
  För mer information om detta kan du läsa ​Här​​​
 • Vad händer om någon hyr ut olovligt i andra hand och detta upptäcks?
  • Personen som har förstahandskontraktet riskerar att bli uppsagd.
  • Den som hyr olovligt i andra hand får inte bo kvar.

  För mer information ​Ny lagstiftning: skärpta uthyrningsregler från den 1 oktober 2019​​​
 • Hur bestämmer ni vad min månadshyra ska vara?
  Din hyra baseras på lägenhetens:
  1. Standard
  2. Läge
  Alla hyror bestäms utifrån något som heter bruksvärdessystem för att det ska vara lika hyror för likvärdiga lägenheter.
  Beslutet sker i en förhandling med Hyresgästföreningen.
 • Olovlig andrahandsuthyrning
  Det är tryggt att veta vilka grannar du har. Om du till exempel behöver ringa på hos någon är det skönt att veta vem som bor där. Därför ska den som vill hyra ut sin lägenhet i andra hand få det godkänt av MKB. Så att både du och vi vet vem som bor i ditt hus.
  Varför är det viktigt att förhindra olovlig andrahandsuthyrning?
  Det handlar om två saker:
  • Dels trygghet. Som hyresgäst är det tryggt att veta vilka som är ens grannar. 
  • Som hyresvärd ska vi veta vilka personer som bor i våra lägenheter. 
  • Det är också otryggt för den som hyr på oriktiga grunder.
  Det handlar också om att vi vill ha en rättvis bostadsmarknad. När efterfrågan på bostäder är så stor som idag är det extra viktigt att våra lägenheter kommer ut på marknaden på rätt sätt till de som står i bostadskö.
  Vad gör jag om jag vill meddela MKB att jag misstänker att någon hyr ut olovligt i andra hand?
  Du kontaktar personalen på ditt ​områdeskontor​​​
  Vad händer om någon hyr ut olovligt i andra hand och detta upptäcks?
  Personen som har förstahandskontraktet riskerar att bli uppsagd. Den som hyr olovligt i andra hand får inte bo kvar.
  Hur kan jag hyra ut i andra hand på rätt sätt?
  Det krävs ett godkännande från MKB om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand. Vi kan godkänna uthyrning under begränsad tid, till exempel om du ska studera eller arbeta på annan ort.
  Läs mer på MKB andrahanduthyrning
 • Uppsägning av lägenhet vid dödsfall
  Om du säger upp hyresavtalet inom en månad från det hyresgästen avlidit är uppsägningstiden en månad.
  Säger du upp hyresavtalet när det gått mer än en månad sedan hyresgästen avled är uppsägningstiden 3 månader, Hyreslagen 5§
  Exempel:
  1. Om du säger upp lägenheten den 15:e januari inom en månad sedan dödsfallet så betalar du hyra till den sista februari.
  2. Om du säger upp lägenheten den 15:e januari och det gått över en månad sedan dödsfallet så betalar du hyra till den sista april.
  Fyll i uppsägningsblanketten.

  Uppsägningen ska innehålla:
  1. Underskrift på uppsägningen från samtliga i dödsboet alternativt en av dödsbodelägarna med fullmakt att företräda hela dödsboet.
  2. Telefonnummer till den som har tillgång till lägenheten.
  3. Bifoga dödsfallsintyg med släktutredning dödsfallsintyg från skatteverket (beställs från Skatteverket telefon 0771-567 567). Av detta framgår vilka personer som ska skriva på en uppsägning av lägenheten. 
 • Jag vill byta min andrahandshyresgäst, hur gör jag?
  Om du har fått godkänt att hyra ut din lägenhet och du ska byta ut din andrahandshyresgäst, vill vi att ändå att du skickar in en ny ansökan via vår hemsida:
  1. Lägenhetskund Ansökan om andrahand
  2. Student  Ansökan om andrahand
  Du kan på ”ytterligare upplysningar” skriva att perioden är godkänd men att du vill ändra andrahandshyresgästen.
  Vi gör då snabbt en liten koll så att antal boende i din lägenhet stämmer med lägenhetens storlek och vi får in nya kontaktuppgifter på den person som ska bo i din lägenhet.
  Du kommer sen att få ett mail från oss om det är ok eller ej med den nya hyresgästen.
  Tänk på att även här, är handläggningstiden 6-8 veckor men att vi försöker att påskynda ärenden som gäller byte av andrahandshyresgäst.
 • Inneboende: Vad ska jag tänka på?
  Detta bör du tänka på om du har, vill skaffa eller är inneboende.
  • Bo kvar
   Kontraktsinnehavaren måste bo kvar i lägenheten under tiden de har en inneboende. Bor man inte kvar är det en otillåten andrahandsuthyrning om man inte har godkännande från hyresvärden. Läs mer om andrahandsuthyrning
  • Rätt antal personer
   Man får inte bo fler i en lägenhet än vad den är anpassad för. Du hittar hur många personer en lägenhet är anpassad för på hyresavtalet eller så kontaktar man lägenhetsutvecklaren.
  • Ta inte överhyra
   Du får ta ut hyra, men bara för den del av lägenheten som den inneboende använder.
   Har du flera inneboende får hyran som de sammanlagt betalar inte vara större än vad du själv betalar i hyra.
  • Skriv kontrakt 
   Det är viktigt att skriva kontrakt med din inneboende. Det finns massor av olika kontraktsmallar att använda sig av på internet.
  • Meddela områdeskontoret. 
   Det krävs ingen ansökan eller godkännande från MKB för att ha inneboende men ni får gärna meddela områdeskontoret att ni har en inneboende.

 • När drar ni hyran från mitt konto med autogiro?
  Din hyra måste finnas på kontot dagen innan förfallodagen.
  Du kan se och skriva ut en kopia på din hyresavi på Mina sidor genom att logga in med BankID eller användarnamn och lösenord.
  Om du vill ansöka om autogiro så hittar du blankett för detta ​Här​​​
 • Jag vill betala med autogiro, hur gör jag?
  Du behöver skicka in en autogiro medgivandeblankett. Blanketten hittar du här: Autogiroanmälan
  Du kan göra något av följande:
  • lämna den i receptionen på huvudkontoret, MKB Triangeln Södra Förstadsgatan 47, se öppettider
  • skanna in blanketten och skicka till Kreditgruppen@mkbfastighet.se
  • skicka med brev till:
   MKB Fastighets AB
   Kreditgruppen
   Box 50405
   202 14 Malmö
  Tänk på att vi inte kommer skicka ut någon pappersfaktura om du har autogiro.
  Du hittar alla dina hyres avier om du loggar in på Mina sidor
  Med autogiro slipper du hålla koll på datum för inbetalning varje månad.
  Tänk på: Din hyra måste finnas på kontot dagen innan förfallodagen.
 • Måste jag behålla min hemförsäkring om jag hyr ut lägenheten i andrahand?
  Vi rekommenderar att man har en hemförsäkring. Det är viktigt att man behåller den ifall något skulle hända i lägenheten, tex en skada av något slag.
  Hemförsäkringen täcker inte andrahandshyresgästen och denna bör därför teckna en egen hemförsäkring för sina saker.
 • Var ska jag hämta nycklarna när jag flyttar in till min lägenhet?
  Du hämtar lägenhetsnycklarna hos din husvärd på ​områdeskontoret​​​
  Innan du får dem måste du:
  1. Betala första hyran.
  2. Ha en hemförsäkring. 
  Ta med kvitto på inbetald hyra samt kvitto på att du har en gällande hemförsäkring för den nya lägenheten när du ska hämta ut dina nycklar.
  Glöm inte din legitimation.
  Bra att känna till när du ska flytta till eller från en lägenhet hos MKB. ​​​
 • Måste man ha en hemförsäkring?
  Ja, du som bor hos MKB måste ha en hemförsäkring.
  Som MKB Kund kan du skaffa en hemförsäkring hos Länsförsäkringar Skåne som du betalar tillsammans med din hyra varje månad.
  Du kan skaffa hemförsäkring eller göra ändringar i den du har genom att kontakta ringa till Länsförsäkringar Skåne på telefon 040-633 80 90. De svarar på alla frågor om försäkringens innehåll.
  Du kan välja till försäkringar som allrisk, privat olycksfall och utökat reseskydd.
  Broschyr från Länsförsäkringar (PDF-dokument, 150 kB) »
 • Bostadssökande: Vad räknas som inkomst?
  Som inkomst räknas:
  • lön
  • försörjningsstöd
  • sjukpenning
  • föräldrapenning
  • handikappersättning
  • pension
  • arbetslöshetskassa
  • aktivitetsstöd
  • etableringsersättning
  • studielån/CSN
  Dessutom räknas
  • inkomst av kapital
  • underhållsbidrag/stöd
  • bostadsbidrag/tillägg
  • barnbidrag
  Om din inkomst efter skatt inte är minst 1,5 gånger månadshyran har du möjlighet att hyra lägenhet om du istället har ett kapital motsvarande 5 årshyror och en inkomst efter skatt som är minst 0,5 gånger månadshyran.
  Godkänt kapital kan t.ex. vara
  - kapital på banken

  -kapital i form av bostad som ska säljas, minus lån på bostaden
 • Nya villkor för MKB:s parkeringsavtal
  MKB omförhandlar eller säger upp parkeringsavtal.
  MKB kommer att omförhandla alla fordonsavtal och säga upp en del av dem för att underlätta nyproduktion genom att göra fler platser tillgängliga. De som omförhandlas och får nya villkor heter att de blir uppsagda för villkorsändring.
  Kunder som vill ha kvar sin plats behöver skriva under blanketten de får och returnera i svarskuvertet de får med i brevet med blanketten.
  De nya villkoren innebär
  • Höjd hyra
  • Årlig hyresökning med 2,5%

  Om du står i kö för att byta plats så kommer dessa ändringarna gälla.
  Om du redan sagt upp ditt avtal så kan du bortse från utskicket! 
 • Jag har nio månaders uppsägning, kan jag lämna min lokal efter nio månader?
  Nej. Hyrestiden är den tid du har avtalat om att hyra lokalen.
  Är hyrestiden till exempel tre år så kan du flytta tidigast till det datum som är angivet som hyrestidens slut i avtalet. För att flytta vid detta datum måste du säga upp avtalet senast nio månader före hyrestidens slut. Gör du inte det löper avtalet i ytterligare tre år.
 • Hur anmäler jag mig till e-faktura?

  Du anmäler dig i din internetbank.

  Logga in.
  1. Leta upp listan över de företag som är anslutna till elektronisk faktura.
  2. Välj MKB Fastighets AB.
  3. Fyll i anmälningsformuläret.
 • Vilka olika parkeringsplatser har MKB?
  I flera av våra bostadsområden kan du hyra parkering ute eller i garage av oss.
  Carport
  Carport är en parkeringsplats som är inhägnad av väggar eller nät och tak. Här har du möjlighet att ställa din bil på ett eget, avgränsat område. På en del platser finns även låsbart förråd som bara du har tillgång till. Platserna är inte uppvärmda. Parkeringsplatserna ligger alltid i nära anslutning till våra bostäder.
  Kallgarage
  En p-plats i kallgarage innebär att du parkerar bilen inomhus i ett garage som saknar uppvärmning. Garaget är låst för alla utom hyresgästerna och du tilldelas ett magnetkort eller nyckel för inpassering. I anslutning till några av platserna finns eluttag för motor- och kupévärmare. I några av våra garage finns även särskilda garageburar där bilen låses in på en inhägnad plats.

  MC / Mopedplats

  Det finns möjlighet att hyra parkeringsplats för motorcykel och/eller moped i våra garage. Alla garage är låsta och utrustade med låssystem som gör att endast de som hyr plats har tillgång till utrymmet. I vissa fall finns även platser med garagebur, för ytterligare inlåsning av fordonet

  Utomhusparkering

  Du hyr en p-plats på en av våra parkeringar i bostadsområdet, i nära anslutning till din lägenhet. Parkeringsplatsen är öppen, det vill säga den låses inte under någon tid på dygnet. Våra parkeringar är alltid väl upplysta och bra planerade för att göra det tryggt för dig att förvara bilen där. Några av p-platserna har tillgång till el för motor- och kupévärmare.
  Varmgarage
  Du hyr en p-plats i något av våra varmgarage, som alla ligger i anslutning till våra lägenheter. Varmgaraget är uppvärmt året om. Garaget är låst och inpassering sker med hjälp av magnetkort, tagg eller nyckel. En del p-platser är utrustade med garageburar för ytterligare inlåsning av bilen.
  Laddplats
  Vi har redan idag ett antal laddplatser på olika håll i Malmö, och möjlighet att installera fler.
  Är du intresserad av laddplats? Hör av dig till oss på laddplats@mkbfastighet.se
 • Ändrad utbetalning för alla självförvaltare 2019
  Vad innebär förändringen?
  Alla som är självförvaltare kommer automatiskt att få lägre hyra varje månad. MKB kommer inte längre att betala ersättning genom avi eller insättning på konto.
  Vad beror förändringen på?
  Förändringen beror på att MKB ser över rutinen för utbetalning till självförvaltare. För att öka säkerheten kring kunduppgifter ska vi sköta hanteringen digitalt. Det innebär både att säkerheten ökar och att ersättningen kommer till varje självförvaltare snabbare, varje månad istället för två gånger om året.
  När börjar det gälla?
  Förändringen börjar gälla den 1 januari 2019. Det blir ingen förändring under 2018.
  Du får din ersättning som vanligt i december 2018.
  Du får inget avdrag på hyran i januari, istället får du dubbelt avdrag i februari.
  På februari månads hyresavi kan du se hyresavdraget för både januari och februari.
  Vad behöver jag göra nu?
  Du behöver inte göra någonting, förändringen sker automatiskt.
  När får jag min första hyresreducering?
  I februari 2019.
  Du får inget avdrag på hyran i januari. Istället får du dubbelt avdrag i februari.
  På februari månads hyresavi kan du se hyresavdraget för både januari och februari. Därefter får du avdrag på hyran varje månad, vilket du kan se på din hyresavi
  Behöver jag göra något?
  Nej, du behöver inte göra någonting, förändringen sker automatiskt.
  Hur gör jag om jag inte vill längre vill vara självförvaltare?
  Kontakta din bosociala utvecklare och säg upp dig från uppdraget.
  Hur gör jag om jag vill ha ersättning i form av pengar som tidigare, inte lägre hyra?
  MKB har fattat beslutet att endast ersätta självförvaltare genom hyressänkning. Det finns ingen möjlighet att få pengar på annat sätt.
 • Renovera i köket?
  I köket är det vi som har ansvar för att kranar, kyl, frys, spis, vatten, avlopp och eventuell fläkt fungerar.
  Du har ansvar för att ta hand om dem, tex:
  1. Gör rent ofta
  2. byt filter i köksfläkten
  3. frosta ur frysen
  4. gör rent vid avloppet i diskhon.

  Renovering
  Kanske vill du ha ny tapet, nytt golv eller nya luckor i köket.
  Kontakta din lägenhetsutvecklare för att få veta vad vi kan erbjuda dig.
  Du kan ringa vår Kundtjänst på 040 31 33 00 för att bli kopplad till rätt person.
  Vill du göra jobbet själv går det bra men tänkt på att du kan bli skyldig att återställa det innan du flyttar.
  Tillval
  I vissa fall kan du välja till annan spis t.ex. med induktionshäll, diskmaskin eller rostfri kyl och frys.
  Detta betalar du för på din hyra, kontakta din husvärd på områdeskontoret under öppettider
  Om du vill fixa diskmaskin själv - tänk på att den måste installeras av en fackman
 • Hur säger jag upp min studentlägenhet?
  När dina studier tar slut eller du ska flytta till en annan lägenhet så behöver du säga upp din studentlägenhet hos MKB.
  Säg upp din studentlägenhet här (ha ditt avtal till hands för att kunna skicka in uppsägningen).
  Man kan inte säga upp sin studentlägenhet på mina sidor med BankID eller mobilt BankID
  Uppsägningstiden är som angivet på ditt hyresavtal och avser alltid en kalendermånad vilket innebär att uppsägning, oavsett när den skickas in, träder i kraft den siste varje månad.
  Exempel: Om du säger upp din studentlägenhet 5 januari blir avtalet uppsagt till den siste februari.
  Undantag - du måste alltid ha en månads betalande hyra när du säger upp din studentlägenhet.
  Det innebär:
  • Om du säger upp lägenheten innan sista maj kan du välja att flytta ut, juni, juli eller augusti.
  • Om du säger upp lägenheten under sommaren (juni, juli, augusti) blir uppsägningen automatiskt flyttad till siste september eftersom de månaderna är hyresfria.
  Har du fler frågor så kontakta din ​studentkoordinator​​​
 • Jag vill ha ommålat fast det inte har gått 12 år sedan sist, hur gör jag?
  Jag har hyra där en del renoveringar ska ingå och jag vill ha ommålat fast det inte har gått 12 år. Vad ska jag göra?
  Du ska kontakta din lägenhetsutvecklare. Vem som ska betala för ommålningen beror på hur skicket på nuvarande målning och vem som orsakat det.
  Gör så här
  1. Kontakta Kundtjänst  på 040 - 31 33 00 för att prata med din lägenhetsutvecklare.
  2. Boka möte med lägenhetsutvecklaren i din lägenhet.
  Det som händer sedan är en av två saker
  1. Du erbjuds att köpa ommålning via oss. Lägenhetsutvecklaren berättar vad det kostar. ( * priset sätts enligt SABO:s nyckeltal för lägenhetsreparationer)
  2. Vi kan göra ommålningen kostnadsfritt om underhållsskicket är bristfälligt och det inte är du som vållat det.
 • Jag betalar extra varje månad för en några år gammal renovering. Kan jag göra på annat sätt?
  Det går bra!
  Du kan välja att gå över till periodiskt underhåll. Då kommer din hyra att höjas med cirka 6,85 % och du slutar att betala för det valfria lägenhetsunderhåll (VLU) du tidigare valt.
  Gör så här
  1. Kontakta Kundtjänst på 040-31 33 00 för att få prata med din lägenhetsutvecklare. 
  2. Vi bokar in ett besök i din lägenhet.
  3. Du får veta vilket underhåll som kommer att göras och vilka val du kan göra. 
  Åtgärderna och hyrespåslaget utförs alltid inom 6 månader.
 • Sophantering i min lokal
  Om din verksamhet genererar mycket sopor ansvarar du själv för sortering och bortforsling av dessa. Avfall som kan återvinnas ska i möjligaste mån sorteras ut för att möjliggöra återvinning. Du tecknar själv avtal med en entreprenör som hämtar utsorterat avfall. Hämtning av vanligt restavfall och matavfall som genereras från lunchrum eller liknande ingår såklart i din hyra.
  Prata med din lokalförvaltare om vad som gäller för din lokal.
  Är du osäker på vad du ska göra med en viss typ av avfall? Sysavs Sorteringsguide för företag kanske kan hjälpa dig.
  Ansvaret för avfallshantering i Malmö ligger på flera olika aktörer:
  VA Syd
  Hämtning av restavfall och matavfall, uppehåll/ändring av abonnemang på hämtning, grovsopor, matavfall, avfallsrådgivning. E-post: kund@vasyd.se . Telefon: 040-635 10 00
  Sysav
  På Sysavs återvinningscentraler lämnas grovavfall (möbler, byggavfall, elektroniskt avfall) samt livsmedelsavfall och farligt avfall. Telefon: 040-635 18 00
  Gatukontoret
  Avfall i stadsmiljö till exempel en överfull papperskorg, ett skräpigt torg eller glas på cykelbanan.
  Telefon: 020-34 45 00. E-post: gkkundservice@malmo.se
  Miljöförvaltningen
  Kontakta miljöförvaltningen när det finns risk att avfall och skräp
  kan leda till risker för människors hälsa och miljön. Tel 040-34 10 100
  E-post miljo@malmo.se
 • Frågor & svar kundenkät 2020
  Jag har inte fått någon enkät!
  1. Kontrollera din skräppost. 
  2. Om du inte har fått någon enkät kan det hända att vi har fel kontaktuppgifter till dig. För att vara säker på att få nästa enkät uppdatera dina kontaktuppgifter via din husvärd eller kundtjänst.
  3. Studenter får en egen studentenkät senare i september.
  4. Har utländskt mobilnummer (vi skickar endast till svenska nummer).
  5. Har skyddad identitet.
  6. Om du hyr lägenhet i andrahand.
  7. Du kan kontakta info@mkbfastighet.se så skickar vi enkäten till dig.
  Finns kundenkäten på flera språk?
  Ja.
  På länken som finns i mejlet eller sms:et kan man hitta kundenkäten på fler språk;
  Svenska, engelska, albanska, arabiska, bosniska, kroatiska, serbiska och somaliska.
  Kommer påminnelser?
  I månadsskiftet september/oktober kommer ett par påminnelser.
  Hur påverkar resultaten mitt område?
  Varje område är unikt och får en egen åtgärdsplan. Delar av den presenteras i slutet av året ute på området. Exempel på åtgärder efter förra årets enkät skickades ut i nyhetsbrev i augusti.
  Hur och när delas kundenkäten ut?
  Skickas i första hand via mejl och i andra hand via sms den 4 september. Undantagsvis, om vi saknar e-post och telefonnummer, skickar vi enkäten med post. Har du fått den med post vill vi gärna att du uppdaterar dina kontaktuppgifter eftersom det underlättar för dig att få viktig information från oss, och det är mer miljövänligt.
  Hur länge kan man svara på kundenkäten?
  Du har ungefär en månad på dig att svara.
  Varför ska jag svara?
  Vi lyssnar mycket på dig och dina grannar, varje röst är viktig. Att ni är nöjda med ert boende är viktigt för oss. Vi har hög närvaro i våra områden. Inför förändringar eller förbättringar har vi nästan alltid en dialog med våra kunder. Enkäten är en viktig kanal. Genom att fylla i den kan du påverka ditt boende.
  Hur många kan vinna sin hyra?
  Fem kunder har chansen att vinna en fri månadshyra.
  Hur går tävlingen till?
  AktivBo väljer slumpmässigt ut 100 personer av de som svarat på enkäten. De 100 får en tävlingsuppgift som ska besvaras och skickas till AktivBo. AktivBo sammanställer inkomna svar anonymt så att de fem bästa kan väljas ut av en jury bestående av Förvaltningschef och Fastighetschefer på MKB.
 • Samlad information med anledning av coronavirus
  Vad gör MKB för att hindra smittspridning?
  • Stannar hemma om vi är sjuka.
  • Följer Folkhälsomyndighetens råd.
  • Prioriterar om så att vår personal kan vara så tillgänglig som möjligt för våra kunder.
  • Försöker hitta lösningar så att våra kunder inte ska drabbas av eventuella förseningar av reservdelar och andra leveranser.
  • Avbokar alla sociala evenemang både med personal och med kunder.
  Lägenhetsvisningar – vad gäller?
  Vi behöver visa lägenheter som ska hyras ut, men du som bor där behöver inte vara hemma om du inte vill eller kan. Lämna din nyckel till oss så tar vi hand om visningen. Mer information får du av den som ska visa din lägenhet.

  Seniorer – Inställda aktiviteter i vår

  Många sociala aktiviteter som MKB arrangerar är inställda fram till sommaren. Hela MKB Efter Jobbet-programmet för seniorer är pausat. Istället satsar vi på att bjuda våra kunder på musik och gymnastik på gårdarna. Över hundra evenemang är inbokade under hela våren, alla är välkomna att öppna sina fönster och delta på avstånd.
  Har MKB öppet som vanligt?
  Ja. Men kontakta oss gärna digitalt om du kan:
  • Mejla oss på info@mkbfastighet.se
  • Sök svar på din fråga här på Kundo MKB Fastighet
  • Ställ din fråga till Kundtjänst Online
  • Gör din felanmälan på Mina sidor
  • Ring kundtjänst på telefon 040-313 300 måndag-torsdag klockan 8-17, fredag klockan 8-16
  Du som har luftvägsbesvär, feber eller hosta
  Med omsorg om dig, dina grannar, våra medarbetare och leverantörer ber vi dig som har luftvägsbesvär, feber eller hosta att ställa in bokade möten med oss och endast anmäla akuta fel.
  Kommer MKB att öka städningen i gemensamma utrymmen?
  Vår städfirma gör extra städinsats genom att torka av ytor som vidrörs, som knappar och handtag.
  Tänk på att tvätta händerna innan du tar hissen eller trappan och när du kommer hem igen.
  Kommer MKB att stänga områdeskontoren?
  Nej, vi vill upprätthålla vår service och vi vet att det bidrar till trygghet och stabilitet i området.
  Ska jag felanmäla ett trasigt handtag eller en droppande kran?
  Ja än så länge ska du göra felanmälan som vanligt.
  Är du sjuk ska du endast felanmäla akuta fel som exempelvis en vattenläcka, om ström saknas i hela lägenheten eller att ytterdörren inte går att stänga.
  Om något akut händer (vattenläcka eller annat som kan leda till en omfattande skada) efter kontorstid ringer du det vanliga numret: 040 31 33 00.
  Ska jag avboka möten med MKB eller entreprenör?
  Ja om du är sjuk. Du kan också lämna din nyckel till oss om så att du inte behöver vara hemma.
  Hur håller jag mig uppdaterad om MKBs rutiner?
  Titta gärna på ​MKB Fastighet​​​

  Var hittar jag information på andra språk?

  Information om coronavirus på andra språk: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-om-covid-19-pa-olika-sprak/
  Berörs MKBs seniorboenden av besöksförbud?
  MKBs seniorboenden berörs inte av regeringens beslut om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden som gäller från den 1 april. Eftersom Folkhälsomyndigheten uppmanar den som är 70 år eller äldre att begränsa sina nära kontakter vill vi ändå uppmana till försiktighet när det gäller besök hos våra kunder i seniorboenden.
  Däremot omfattas Malmö stads boenden för äldre, däribland trygghetsboendet Havsuttern som finns i MKBs lokaler men drivs av Malmö stad.
  Övriga frågor & svar
  Varför sänker/skänker ni inte hyran?
  Vi vet att många människor kan få en sämre ekonomi på grund av coronavirusets effekter. Den som inte kan betala sin hyra får hjälp av samhällets stödfunktion som exempelvis a-kassa eller försörjningsstöd. Vårt råd är att du som har svårt att betala hyran alltid ska höra av dig till oss. Hyran är den viktigaste räkningen. Du kan få vänta med att betala hyran (anstånd). Vårt mål är alltid att man ska kunna bo kvar.
  Bostadsbolagen gör på olika sätt och vi har valt att alltid ha ett individuellt samtal när någon hör av sig för att hen har svårt att betala hyran.
  Varför ställer ni inte in hyreshöjningen i april?
  Vi förstår att det kan kännas jobbigt att hyran höjs i april och att tidpunkten inte upplevs som den bästa. Tidpunkten för när höjningen skulle börja gälla är förhandlad med Hyresgästföreningen långt före coronaviruset bröt ut. I dagsläget är det inte aktuellt att skjuta upp eller ställa in höjningen.
  Om en person har svårt att betala hyran ska hen alltid kontakta oss.
  Men hur ska jag göra då, jag har inga pengar?
  Du ska alltid kontakta oss om du har svårt att betala hyran.
  Du kan få vänta med att betala hyran (anstånd).

  Ni som har så stor vinst, varför kan ni inte sänka hyran?
  Att MKB har en vinst är bra för oss, våra kunder och vår ägare kommunen eftersom det gör att vi kan ta hand om våra fastigheter, bostadsområden och kan bygga nya bostäder.
  Vår vinst återinvesteras och går främst till underhåll av alla våra fastigheter och nyproduktion. Vi har också ett ansvar att underhålla, reparera och sköta våra hus så att de är hållbara i många år

  Men er vinst är så stor att ni bör kunna ta en del av den och sänka hyran.
  Vi behöver investera hela vinsten för att klara att ta hand om våra fastigheter, bostadsområden och kunna bygga nya bostäder.

Inte fått svar på din fråga? Skicka in den!