Hoppa till innehåll

Sök bland frågor och svar

Eller klicka dig fram bland frågor andra ställt

Vanliga frågor

 • Svårt att betala din hyra?
  Hyran ska som utgångspunkt alltid betalas i tid.
  Vid problem med betalningen av hyran, kontakta Kundtjänst så kommer ditt ärende läggas vidare till hyreshandläggaren för återkoppling till dig.
 • Får man hyra ut sin lägenheten via tjänsten Airbnb?
  Det är inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet via Airbnb.
  Du får inte heller hyra ut din lägenhet på annat sätt utan fastighetsägarens godkännande
 • Vill du hyra lokal för fest eller möte?
  MKB har inga lokaler att hyra för fest eller möten.

  Söker du en lokal för möten, barnkalas eller fest, kontakta din lokala hyresgästförening på telefon 0771-443443.

  Du kan också kontakta ​Malmö Stad​​​ som hyr ut fest- och möteslokaler på telefon 040-341000.


 • Kan jag hyra kontors- och butikslokaler hos MKB?
  Ja, den möjligheten finns om det finns en ledig lokal att hyra.
  För mer information kan du läsa Här

  Vårt uppdrag är att förvalta, förädla och utveckla lokaler inom MKBs bestånd. Vi ska bidra till en positiv stads- och områdesutveckling med ökad trygghet och ett bra serviceutbud för våra hyresgäster och Malmöbor.

  Det är vi som jobbar med lokaler på MKB​​​ • Skärpta regler för att hyra ut lägenheter i andra hand
  Den 1 oktober 2019 infördes nya strängare regler mot otillåten andrahandsuthyrning. Även reglerna kring lägenhetsbyten och handel med hyresavtal skärptes. Dessutom förtydligades reglerna om inneboende. Förändringarna är viktiga att känna till eftersom en överträdelse av reglerna kan innebära att du som hyresgäst förlorar ditt hyresavtal, eller gör dig skyldig till brott.

  Andrahandsuthyrning kräver hyresvärdens samtycke
  Du får inte hyra ut din lägenhet i andra hand utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. Om du hyr ut din lägenhet i andra hand utan tillåtelse, riskerar du att omedelbart bli av med ditt hyresavtal. Tidigare har man som hyresgäst haft möjlighet att vidta rättelse, det vill säga att sluta med andrahandsuthyrningen, eller att ansöka om hyresnämndens tillstånd och få ansökan beviljad. Den möjligheten finns inte längre.

  Andrahandshyrans storlek 
  Du får inte ta ut en högre hyra än vad du själv betalar. Förstahandshyran är alltså ett tak för andrahandshyran. Om du hyr ut din lägenhet fullt möblerad får du göra ett tillägg om högst 15 procent. Om el, bredband, tv-kanaler eller liknande ingår i hyran, få du bara ta betalt för dina egna kostnader.
  Du riskerar att förlora ditt hyresavtal med omedelbar verkan om du tar ut en för hög hyra.

  Inneboende
  Att ha någon inneboende hos sig kräver inte hyresvärdens samtycke. Du måste dock använda lägenheten som din fasta bostad, eller ha den som en så kallad komplementbostad, för att det ska vara fråga om en inneboende situation.
  Den hyra som den inneboende betalar till dig ska vara proportionerlig i förhållande till den hyra du själv betalar. En inneboende som disponerar hälften av lägenheten ska alltså inte betala mer än hälften av förstahandshyran.

  Lägenhetsbyte
  Det krävs alltid samtycke från hyresvärden eller tillstånd från hyresnämnden för att du ska få genomföra ett lägenhetsbyte. Båda bytesparter ska ha varit bosatta i sina lägenheter under minst ett år för att kunna ansöka om ett lägenhetsbyte

  Olagligt i vissa fall
  Sedan den 1 oktober 2019 är det brottsligt att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan hyresvärdens samtycke, eller hyresnämndens tillstånd, och ta emot en hyra som inte är skälig, det vill säga för hög.
  Det är även brottsligt att förmedla, sälja och köpa hyresavtal. Tidigare var det bara brottsligt att begära betalning för hyresavtal. Straffet för att förmedla, sälja eller köpa hyresavtal är böter eller fängelse.

  Folkbokförd på rätt adress
  Du måste vara folkbokförd där du bor. Sedan den 1 juli 2018 är det brottsligt att lämna oriktiga uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket när man flyttar. Straffet är böter eller fängelse.

 • Andrahandsuthyrning till internationell student
  Man kan hyra ut sin lägenhet till internationell student.

  För att ansökan ska bli godkänd behöver vi se att andrahandspersonen är student på minst 14hp under hela perioden lägenheten kommer hyras ut.

  För mer information om detta kan du läsa Här
 • Vad händer om någon hyr ut olovligt i andra hand och detta upptäcks?
  • Personen som har förstahandskontraktet riskerar att bli uppsagd.
  • Den som hyr olovligt i andra hand får inte bo kvar.

  För mer information ​Ny lagstiftning: skärpta uthyrningsregler från den 1 oktober 2019​​​
 • Hur bestämmer ni vad min månadshyra ska vara?
  Din hyra baseras på lägenhetens:
  1. Standard
  2. Läge
  Alla hyror bestäms utifrån något som heter bruksvärdessystem för att det ska vara lika hyror för likvärdiga lägenheter.

  Beslutet sker i en förhandling med Hyresgästföreningen.
 • Vad är olovlig andrahandsuthyrning?
  Det är tryggt att veta vilka grannar du har. Om du till exempel behöver ringa på hos någon är det skönt att veta vem som bor där. Därför ska den som vill hyra ut sin lägenhet i andra hand få det godkänt av MKB. Så att både du och vi vet vem som bor i ditt hus.

  Varför är det viktigt att förhindra olovlig andrahandsuthyrning?
  Det handlar om två saker:
  • Dels trygghet. Som hyresgäst är det tryggt att veta vilka som är ens grannar. 
  • Som hyresvärd ska vi veta vilka personer som bor i våra lägenheter. 
  • Det är också otryggt för den som hyr på oriktiga grunder.
  Det handlar också om att vi vill ha en rättvis bostadsmarknad. När efterfrågan på bostäder är så stor som idag är det extra viktigt att våra lägenheter kommer ut på marknaden på rätt sätt till de som står i bostadskö.

  Vad gör jag om jag vill meddela MKB att jag misstänker att någon hyr ut olovligt i andra hand?
  Du kontaktar personalen på ditt områdeskontor

  Vad händer om någon hyr ut olovligt i andra hand och detta upptäcks?
  Personen som har förstahandskontraktet riskerar att bli uppsagd. Den som hyr olovligt i andra hand får inte bo kvar.

  Hur kan jag hyra ut i andra hand på rätt sätt?
  Det krävs ett godkännande från MKB om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand. Vi kan godkänna uthyrning under begränsad tid, till exempel om du ska studera eller arbeta på annan ort.

  Läs mer på ​MKB andrahandsuthyrning​​​
 • Jag vill byta min andrahandshyresgäst, hur gör jag?
  Om du har fått godkänt att hyra ut din lägenhet och du ska byta ut din andrahandshyresgäst, vill vi att ändå att du skickar in en ny ansökan via vår hemsida:

  1. Lägenhetskund Ansökan om andrahand

  2. Student  Ansökan om andrahand

  Du kan på ”ytterligare upplysningar” skriva att perioden är godkänd men att du vill ändra andrahandshyresgästen.

  Vi gör då snabbt en liten koll så att antal boende i din lägenhet stämmer med lägenhetens storlek och vi får in nya kontaktuppgifter på den person som ska bo i din lägenhet.

  Du kommer sen att få ett mail från oss om det är ok eller ej med den nya hyresgästen.

  Tänk på att även här, är handläggningstiden 6-8 veckor men att vi försöker att påskynda ärenden som gäller byte av andrahandshyresgäst.
 • Vad ska jag tänka på om jag har, vill skaffa eller är inneboende.?
  Bo kvar
  Kontraktsinnehavaren måste bo kvar i lägenheten under tiden de har en inneboende. Bor man inte kvar är det en otillåten andrahandsuthyrning om man inte har godkännande från hyresvärden. Läs mer om andrahandsuthyrning

  Rätt antal personer
  Man får inte bo fler i en lägenhet än vad den är anpassad för. Du hittar hur många personer en lägenhet är anpassad för på hyresavtalet eller så kontaktar man lägenhetsutvecklaren.

  Ta inte överhyra
  Du får ta ut hyra, men bara för den del av lägenheten som den inneboende använder.
  Har du flera inneboende får hyran som de sammanlagt betalar inte vara större än vad du själv betalar i hyra.

  Skriv kontrakt 
  Det är viktigt att skriva kontrakt med din inneboende. Det finns massor av olika kontraktsmallar att använda sig av på internet.
  • Både du och din inneboende måste ha en hemförsäkring. 
  Meddela områdeskontoret. 
  Det krävs ingen ansökan eller godkännande från MKB för att ha inneboende men ni får gärna meddela områdeskontoret att ni har en inneboende.

 • Vad gäller vid uppsägning av dödsbo?
  Om du säger upp hyresavtalet inom en månad från det hyresgästen avlidit är uppsägningstiden en månad.

  Säger du upp hyresavtalet när det gått mer än en månad sedan hyresgästen avled är uppsägningstiden 3 månader, Hyreslagen 5§

  Exempel:
  1. Om du säger upp lägenheten den 15:e januari inom en månad sedan dödsfallet så betalar du hyra till den sista februari.
  2. Om du säger upp lägenheten den 15:e januari och det gått över en månad sedan dödsfallet så betalar du hyra till den sista april.
  Fyll i uppsägningsblanketten.

  Uppsägningen ska innehålla:
  1. Underskrift på uppsägningen från samtliga i dödsboet alternativt en av dödsbodelägarna med fullmakt att företräda hela dödsboet.
  2. Telefonnummer till den som har tillgång till lägenheten.
  3. Bifoga dödsfallsintyg med släktutredning dödsfallsintyg från skatteverket (beställs från Skatteverket telefon 0771-567 567). Av detta framgår vilka personer som ska skriva på en uppsägning av lägenheten. 
 • När drar ni hyran från mitt konto med autogiro?
  Din hyra måste finnas på kontot dagen innan förfallodagen.

  Du kan se och skriva ut en kopia på din hyresavi på Mina sidor genom att logga in med BankID.
 • Måste man ha en hemförsäkring?
  Du som bor hos MKB måste ha en hemförsäkring.

  Som MKB Kund kan du skaffa en hemförsäkring hos Länsförsäkringar Skåne som du betalar tillsammans med din hyra varje månad.

  Du kan skaffa hemförsäkring eller göra ändringar i den du har genom att kontakta ringa till Länsförsäkringar Skåne
  på telefon 040-633 80 90. De svarar på alla frågor om försäkringens innehåll Till Länsförsäkringar Skåne »
 • Jag har nio månaders uppsägning, kan jag lämna min lokal efter nio månader?
  Nej. Hyrestiden är den tid du har avtalat om att hyra lokalen.

  Är hyrestiden till exempel tre år så kan du flytta tidigast till det datum som är angivet som hyrestidens slut i avtalet. För att flytta vid detta datum måste du säga upp avtalet senast nio månader före hyrestidens slut. Gör du inte det löper avtalet i ytterligare tre år.

 • Måste jag behålla min hemförsäkring om jag hyr ut lägenheten i andrahand?
  Vi rekommenderar att man har en hemförsäkring. Det är viktigt att man behåller den ifall något skulle hända i lägenheten, tex en skada av något slag.

  Hemförsäkringen täcker inte andrahandshyresgästen och denna bör därför teckna en egen hemförsäkring för sina saker.
 • Renovera i köket?
  I köket är det MKB som har ansvar för att kranar, kyl, frys, spis, vatten, avlopp och eventuell fläkt fungerar.

  Du som innehavare har ansvar för att:
  1. göra rent 
  2. byt filter i köksfläkten
  3. frosta ur frysen
  4. gör rent vid avloppet i diskhon.

  Renovering
  Kanske vill du ha ny tapet, nytt golv eller nya luckor i köket.
  Kontakta lägenhetsutvecklaren för att få veta vad vi kan erbjuda dig.

  Du kan ringa vår Kundtjänst på 040 31 33 00 för att bli kopplad till rätt person.

  Vill du göra jobbet själv går det bra men tänkt på att du kan bli skyldig att återställa det innan du flyttar.

  Tillval
  I vissa fall kan du välja till annan spis t.ex. med induktionshäll, diskmaskin eller rostfri kyl och frys.
  Detta betalar du för på din hyra, kontakta din husvärd på områdeskontoret under öppettider
 • Hur säger jag upp min studentlägenhet?
  När dina studier tar slut eller du ska flytta till en annan lägenhet så behöver du säga upp din studentlägenhet hos MKB.

  Säg upp din studentlägenhet här (ha ditt avtal till hands för att kunna skicka in uppsägningen).
  Man kan inte säga upp sin studentlägenhet på mina sidor med BankID eller mobilt BankID

  Uppsägningstiden är som angivet på ditt hyresavtal och avser alltid en kalendermånad vilket innebär att uppsägning, oavsett när den skickas in, träder i kraft den siste varje månad.

  Exempel: Om du säger upp din studentlägenhet 5 januari blir avtalet uppsagt till den siste februari.

  Undantag - du måste alltid ha en månads betalande hyra när du säger upp din studentlägenhet.

  Det innebär:
  • Om du säger upp lägenheten innan sista maj kan du välja att flytta ut, juni, juli eller augusti.
  • Om du säger upp lägenheten under sommaren (juni, juli, augusti) blir uppsägningen automatiskt flyttad till siste september eftersom de månaderna är hyresfria.
  Har du fler frågor så kontakta din ​studentkoordinator​​​
 • Vilka olika parkeringsplatser har MKB?
  I flera av våra bostadsområden kan du hyra parkering ute eller i garage av oss.

  Carport
  Carport är en parkeringsplats som är inhägnad av väggar eller nät och tak. Här har du möjlighet att ställa din bil på ett eget, avgränsat område. På en del platser finns även låsbart förråd som bara du har tillgång till. Platserna är inte uppvärmda. Parkeringsplatserna ligger alltid i nära anslutning till våra bostäder.

  Kallgarage
  En p-plats i kallgarage innebär att du parkerar bilen inomhus i ett garage som saknar uppvärmning. Garaget är låst för alla utom hyresgästerna och du tilldelas ett magnetkort eller nyckel för inpassering. I anslutning till några av platserna finns eluttag för motor- och kupévärmare. I några av våra garage finns även särskilda garageburar där bilen låses in på en inhägnad plats.

  MC / Mopedplats

  Det finns möjlighet att hyra parkeringsplats för motorcykel och/eller moped i våra garage. Alla garage är låsta och utrustade med låssystem som gör att endast de som hyr plats har tillgång till utrymmet. I vissa fall finns även platser med garagebur, för ytterligare inlåsning av fordonet

  Utomhusparkering

  Du hyr en p-plats på en av våra parkeringar i bostadsområdet, i nära anslutning till din lägenhet. Parkeringsplatsen är öppen, det vill säga den låses inte under någon tid på dygnet. Våra parkeringar är alltid väl upplysta och bra planerade för att göra det tryggt för dig att förvara bilen där.
  Några av p-platserna har tillgång till el för motor- och kupévärmare.

  Varmgarage
  Du hyr en p-plats i något av våra varmgarage, som alla ligger i anslutning till våra lägenheter. Varmgaraget är uppvärmt året om. Garaget är låst och inpassering sker med hjälp av magnetkort, tagg eller nyckel.
  En del p-platser är utrustade med garageburar för ytterligare inlåsning av bilen.

  Laddplats
  Vi har redan idag ett antal ladd platser på olika håll i Malmö, och möjlighet att installera fler.

  Är du intresserad av laddplats?
  Hör av dig till ditt närmaste ​områdeskontor​​​ alternativt till info@mkbfastighet.se.
 • Nya hyror för 2023
  Hur mycket höjs hyran med?
  5 procent vilket motsvarar 400 kronor för en trerumslägenhet.

  När börjar den nya hyran att gälla?
  Höjningen börjar gälla den 1 januari. Du som bor hos oss får därför betala höjningen retroaktivt, det betyder att du betalar höjningen för januari tillsammans med februarihyran. Hur mycket du ska betala står på din hyresavi.

  Hur gör jag som har autogiro?
  Du behöver se till så att du har rätt summa på ditt konto när hyran ska dras den 31 januari.
  Rätt summa står på din hyresavi.

  Hur har MKB kommit fram till denna höjning?
  MKB förhandlar fram hyreshöjningen tillsammans med Hyresgästföreningen varje år.

  Varför blir det en högre höjning än tidigare år?
  Kostnader för fjärrvärme, el, vatten, byggmaterial och räntor ökade med 200 miljoner kronor för MKB under 2022. För 2023 beräknas kostnaderna öka ytterligare 14 procent till minst 300 miljoner kronor.

  Jag har inte råd med en så stor höjning, vad ska jag göra?
  Den som inte kan betala sin hyra kan få hjälp av samhällets stödfunktioner som exempelvis försörjningsstöd. Vårt råd är att du som har svårt att betala hyran alltid ska höra av dig till oss. Hyran är den viktigaste räkningen. Du kan i vissa fall få möjlighet att dela upp den retroaktiva höjningen.

  Hur gör jag som flyttar ut i januari eller månadsskiftet?
  Du som flyttar ut i månadsskiftet jan/feb eller den 15 januari kommer inte att betala höjningen för januari.

 • Sophantering i min lokal
  Om din verksamhet genererar mycket sopor ansvarar du själv för sortering och bortforsling av dessa. Avfall som kan återvinnas ska i möjligaste mån sorteras ut för att möjliggöra återvinning. Du tecknar själv avtal med en entreprenör som hämtar utsorterat avfall. Hämtning av vanligt restavfall och matavfall som genereras från lunchrum eller liknande ingår såklart i din hyra.
  Prata med din lokalförvaltare om vad som gäller för din lokal.

  Är du osäker på vad du ska göra med en viss typ av avfall? Sysavs Sorteringsguide för företag kanske kan hjälpa dig.

  Ansvaret för avfallshantering i Malmö ligger på flera olika aktörer:

  VA Syd
  Hämtning av restavfall och matavfall, uppehåll/ändring av abonnemang på hämtning, grovsopor, matavfall, avfallsrådgivning. E-post: kund@vasyd.se . Telefon: 040-635 10 00

  Sysav
  På Sysavs återvinningscentraler lämnas grovavfall (möbler, byggavfall, elektroniskt avfall) samt livsmedelsavfall och farligt avfall. Telefon: 040-635 18 00

  Gatukontoret
  Avfall i stadsmiljö till exempel en överfull papperskorg, ett skräpigt torg eller glas på cykelbanan.
  Telefon: 020-34 45 00. E-post: gkkundservice@malmo.se

  Miljöförvaltningen
  Kontakta miljöförvaltningen när det finns risk att avfall och skräp
  kan leda till risker för människors hälsa och miljön. Tel 040-34 10 100
  E-post miljo@malmo.se

 • Vad gäller vid boendetid?
  Måste jag vara registrerad på Boplats Syd för att kunna söka lägenheter på min boendetid?
  Ja

  Hur söker jag en lägenhet på min boendetid?
  För att kunna söka en lägenhet behöver du vara registrerad hos Boplats Syd. När du registrerar dig anger du MKB som din nuvarande hyresvärd sedan uppdateras ditt konto automatiskt med din boendetid inom en månad. Du gör alltså en intresseanmälan som vanligt på Boplats syd och systemet kommer då känna av om du är en internkund som kan använda dig av din boendetid eller inte.

  Om jag får en ny lägenhet hos MKB, måste jag gå igenom en ny kreditkontroll?
  Ja. Efter att du tackat ja och blivit 1:a på en lägenhet gör Boplats Syd en kontroll av dina intyg och uppgifter och tar in en kreditupplysning.

  Om jag sökt lägenhet med min boendetid och den nya lägenheten har lägre hyra måste jag gå igenom en ny kreditkontroll? 
  Ja. Efter att du tackat ja till en lägenhet gör Boplats Syd en kontroll av dina intyg och uppgifter och tar in en kreditupplysning.

  Vilka lägenheter kan jag kan söka på min boendetid?
  På lägenhetsannonsen hos Boplats syd finns det en banderoll som det står (Boendetid) på för att det ska vara tydligt vilka lägenheter som är sökbara med boendetid.
  Lägenheterna som är sökbara med boendetid utgör 30 procent av alla lägenheter som MKB publicerar per år och är slumpmässigt utvalda.

  Går samtliga lägenheter först till boende kunder?
  Nej, det är 30 procent per år slumpmässigt utvalda lägenheter som erbjuds utifrån boendetid i första hand. Undantag kan vara vissa nyproduktionsprojekt där alla lägenheter i första hand erbjuds utifrån boendetid.

  Hur många lägenheter kan jag ha intresseanmälan på samtidigt?
  Det finns ingen begränsning i hur många lägenheter du kan göra en intresseanmälan på samtidigt. Teoretiskt sett kan du göra en intresseanmälan på alla lägenheter som finns på Boplats syd oberoende av hyresvärd.
  Dock stryks du från alla övriga lägenheter så fort du blir nr 1 på en lägenhet som du tacka ja till fortsatt intresse på.

  Var laddar jag upp mina intyg och inkomstuppgifter?
  Det gör du på boplatssyd.se, det är Boplats Syd som kontrollerar dina intyg, uppgifter och tar in en kreditupplysning.

  Nollställs min boendetid om jag söker och får en ny lägenhet hos MKB?
  Ja

  Nollställs min kötid hos Boplats Syd när jag får en ny lägenhet på min boendetid?
  Ja

  Kan jag överta boendetiden från min make/sambo vid separation eller dödsfall?
  Ja men detta kan se lite olika ut beroende av olika förhållanden och förutsättningar.

  Måste jag säga upp mitt nuvarande kontrakt för att skriva ett nytt i nyproduktion?
  Om du erbjuds en ny MKB-lägenhet så måste du säga upp ditt nuvarande kontrakt innan du kan skriva på ett nytt hyresavtal. Du kan inte överlåta ditt nuvarande kontrakt till någon annan.

  Vilka lägenheter kan jag kan söka på min boendetid?
  Lägenheterna som går till MKB:s hyresgäster utifrån boendetid utgör 30 procent per år och de är slumpmässigt utvalda. Du kan se vilka lägenheter det är genom att det står en boendetid i lägenhetsannonserna hos Boplats Syd.

  Om jag betalar till Boplats Syd är jag garanterad en ny lägenhet?
  Nej du hamnar då i en bostadskö.

  Går samtliga lägenheter först till boendekunder och därefter till övriga kunder? 
  Nej bara ett slumpmässigt urval som är markerade med boendetid hos Boplats Syd.

  Hur får jag veta min boendetid? Jag vill inte betala till Boplats Syd.
  Din boendetid räknas från dagen ditt hyresavtal började gälla hos oss. Du kan se detta datum på ”Mina sidor”

Inte fått svar på din fråga? Skicka in den!

Hittar du inte svar på din fråga, vänligen mejla oss på info@mkbfastighet.se