Hoppa till innehåll

Vad gäller vid uppsägning av dödsbo?

Om du säger upp hyresavtalet inom en månad från det hyresgästen avlidit är uppsägningstiden en månad.

Säger du upp hyresavtalet när det gått mer än en månad sedan hyresgästen avled är uppsägningstiden 3 månader, Hyreslagen 5§

Exempel:

  1. Om du säger upp lägenheten den 15:e januari inom en månad sedan dödsfallet så betalar du hyra till den sista februari.
  2. Om du säger upp lägenheten den 15:e januari och det gått över en månad sedan dödsfallet så betalar du hyra till den sista april.

Fyll i uppsägningsblanketten.

Uppsägningen ska innehålla:

  1. Underskrift på uppsägningen från samtliga i dödsboet alternativt en av dödsbodelägarna med fullmakt att företräda hela dödsboet.
  2. Telefonnummer till den som har tillgång till lägenheten.
  3. Bifoga dödsfallsintyg med släktutredning dödsfallsintyg från skatteverket (beställs från Skatteverket telefon 0771-567 567). Av detta framgår vilka personer som ska skriva på en uppsägning av lägenheten.