Hoppa till innehåll

Vi knackar dörr för att lyssna

För oss är det viktigt att på lyssna på dig och dina grannar och därför kommer vi att göra en undersökning i Rosengård och Nydala under augusti och september 2023.

Undersökningen innebär att vi besöker många av våra kunder som bor i Nydala och Rosengård. Vi anlitar personal som knackar dörr och hjälper till att fylla i en enkät, det tar cirka fem minuter. Dörrknackningen sker klockan 13–20, tisdag–lördag.

Ni har möjlighet att påverka ert bostadsområde
Attitydundersökningen är till för att förstå vad ni som boende har för åsikter i olika frågor om bostadsområdet. Det kan påverka vilka arbetssätt MKB väljer att satsa på. Detta är en unik möjlighet för er att vara med och påverka ert bostadsområde. Vi tittar noga på era svar när vi bestämmer vilka förbättringar vi ska göra där ni bor.

Vi har valt Nydala och Rosengård för att det är områden med liknande förutsättningar och båda är dessutom med på Polisens lista över utsatta områden.

Ni som deltar är anonyma och får ett presentkort
Alla som väljer att delta (det är frivilligt) är anonyma. Alla i familjen som är över 16 år kan vara med, och alla får ett presentkort med 50 kronor. Presentkortet kan användas på bland annat Willys, Coop, Ica, Apoteket Hjärtat, CityGross, Shell och 7-Eleven.

För att ni ska känna er trygga har alla som arbetar med enkäten MKB-västar och id-bricka på sig.

Vad händer med resultaten?
Svaren i enkäten kommer att analyseras av forskare på Göteborgs universitet och sedan presenteras för MKB. De synpunkter som kommer fram i enkäten kommer att ligga till grund för MKB:s beslut om åtgärder och förbättringar. Återkoppling till alla som bor i Nydala och Rosengård sker i boappen under 2024.

För frågor, välkommen att kontakta Johan Braw via kundtjänst klockan 7-17, telefon 040 31 33 00 eller via mejl: johan.braw@mkbfastighet.se

Tack för att ni är med och deltar!