Hoppa till innehåll

Gör det själv

Att vara hyresgäst innebär att du har ansvar för att vårda och sköta om din lägenhet på bästa sätt. Då kan det vara bra att veta hur du går tillväga för att själv åtgärda några av de vanligaste problemen som kan uppkomma.

instruktioner Instruktioner: Placera en spann under tvättställslåset, skruva av det nedre locket/ringen och rensa fritt från hår mm. Skruva tillbaka locket/ringen. Spola vatten efter du gjort detta så att du ser att det håller tätt och inte läcker. Märker du att det läcker vatten behövs det en ny insats som du får av oss. Då skruvar du av det övre locket/ringen samt det bakre, sätter i den nya insatsen på samma sätt som du tog av den gamla.
instructions Instructions: Place a bucket under the sink, unscrew the lower lid/ring and clean free from hair and dirt. Replace the lid/ring. It is important that you rinse with water after you've done this so you see that it is tight and not leaking. Do you find that it is leaking water you need to replace it. Se the instructions in the movie how to apply the new one. Putting on a new element (obtained from us) the same way you took of the old.

instruktioner Instruktioner: Öppna gallret på din golvbrunn, ibland finns skruvar du behöver skruva upp. Dra upp koppen och tvätta rent/ rensa från smuts och hår. Sätt tillbaka koppen och känn så att det klickar till. Sätt tillbaka gallret och spola med vatten. Är packningen i sönder kan du byta insats på samma sätt som videon beskriver.
instructions Instructions: Open the grid of the floor drain, sometimes there are screws you need to screw up. Pull up the cup and wash clean / clear of dirt and hair. Replace the cup and feel so that it clicks. Replace grid and rinse with water. If it’s broken, you can replace the insert in the same way as the video describes.

instruktioner Instruktioner: På utsidan eller emellan på sidan kan det sitta skruvar som behövs skruvas upp för att kunna öppna fönstret i mitteln. Använd skruvmejsel.
instructions Instructions: On the outside, or between, on the side, there can be screws you need to unscrew to open the window in between. Use the screwdriver.

instruktioner Instruktioner: Hämta en termometer på vårt kontor. Ställ den sedan i mitten av rummet en meter upp för att se vilken temperatur ditt rum har. Är det under 20 grader så kontaktar du din husvärd.
instructions Instructions: You can get a thermometer in our office. Then put it into the middle of the room one meter up to see what temperature of your room is. If it is below 20 degrees, contact us.

instruktioner Instruktioner: Våra fläktkåpor är motorlösa, därmed ljudfria. Kontrollera den själv genom att ta bort filtret, tryck på timern och se så att en lucka öppnas.
instructions Instructions: Our kitchen fans dont have a motor and therefore are sound free. Check it yourself, remove the strainer, Press the timer and see that a small gap is opened.

Borra

När du ska borra i en vägg är det viktigt att du använder rätt borr och plugg. Du behöver också kunna återställa väggarna innan du flyttar.

Måla

Om du är sugen på att själv måla väggarna i din lägenhet får du gärna kontakta någon av oss och höra dig för vad som gäller.

Skadedjur

Anmäl direkt om du upptäcker att du fått skadedjur som vägglöss, faraomyror eller kackerlackor. Du anmäler det till MKB via Mina sidor, eller kundtjänst på 040 31 33 00.