Hoppa till innehåll

Överlåtelse av lokal

Är du kund hos MKB Fastighets AB idag har du möjlighet att överlåta din lokal.

Här följer information som är viktig att tänka på innan man ansöker om att överlåta sitt kontrakt. Punkt 1 och 2 är utdrag ur Jordabalken 12 kapitlet § 36, se nedan.

  1. Den som hyr en lokal för att helt eller till väsentlig del använda den för handel, hantverk, industri eller annan förvärvsverksamhet får överlåta hyresrätten. Verksamheten måste drivas för att erhålla ett ekonomiskt utbyte vilket betyder att verksamhet som är av ideell natur inte kan få tillstånd till överlåtelse. Den som övertar lokalhyresavtalet får inte ändra användningssättet av lokalen efter överlåtelsen. I ansökan om överlåtelse måste ändamålet med uthyrningen preciseras
  2. Den nuvarande hyresgästen måste ha hyrt lokalen i minst tre år för att ha rätt till att överlåta den. Är det mindre än tre år måste det finnas synnerliga skäl för att hyresvärden ska godkänna överlåtelsen. Med synnerliga skäl kan menas sjukdom, dödsfall eller annan särskild beaktansvärd händelse som gör att näringsverksamheten inte kan fortsätta. Ekonomiska konsekvenser i form av förluster räknas inte enbart som ett synnerligt skäl.
  3. Det företag som ska ta över hyresavtalet måste uppfylla en kreditprövning och dessutom ha en godkänd affärsplan och resultatbudget. Överlåtelsegruppen på MKB Fastighets AB måste godkänna den nya lokalkunden innan överlåtelsen kan äga rum.

Ansökan

För att ansökan ska vara komplett ska följande dokument vara bifogade med ansökan:

  1. Registreringsbevis med godkänd F-skatt
  2. Resultatbudget
  3. Ansökan (Word-dokument, 35 kB)
  4. Affärsplan (Word-dokument, 98 kB)

Vid tillståndspliktiga verksamheter ska kopior på tillstånden skickas med.

Vid enskild firma, lämna in utdrag från skattekontot, om:

  • företaget är nystartat
  • betalningsanmärkningar förekommer
  • någon i styrelsen har blivit försatt i konkurs.

Ansökan skickas till MKB:s överlåtelsegrupp: overlatelselokal@mkbfastighet.se