Hoppa till innehåll

Aktuellt

Semestertider

Nu är det semestertider och vi kommer att vara lägre bemannade än normalt.

Har du brådskande ärende och din förvaltare har semester kan du maila till lokaler@mkbfastighet.se då vi öppnar alla mejl där dagligen.

Här kan du få rådgivning

Coronautbrottet och dess konsekvenser drabbar näringslivet hårt. Hör av dig till din förvaltare om du har frågor om stöd.
För att stötta våra lokalkunder har vi samlat några länkar som ger information om hur du som företagare kan få rådgivning och söka ersättningsstöd:
> Malmö stads samlade information om stöd till företagare
> Region Skånes information till företag

Tips i coronatider

Tre tips från Almi

Almi har skapat ett antal nya erbjudanden för att möta företagens behov under den kris som vi är inne i. Det handlar om både nya typer av lån och nya situationsanpassade affärsutvecklingstjänster.

1. Upprätta en handlingsplan
Det är viktigt att hantera de utmaningar som du har här och nu, men glöm inte heller att rusta för det som kommer. Nyttja den kompetens som finns i ditt bolag, exempelvis i din styrelse. Gör en handlingsplan för att styra om din verksamhet utifrån den nu rådande situationen och jobba med ett par olika scenarier. Vänd dig till Almi för ytterligare råd.


2. Säkerställ din likviditet
Ett vanligt problem som uppstår tidigt är kopplat till företagets likviditet. Många företag har förhoppningsvis byggt upp en ekonomisk buffert som kan hjälpa med de akuta ekonomiska utmaningar som företaget ställs inför, men det är viktigt att se över hela den ekonomiska situationen. Ha en tät dialog med Almi, din bank och revisor för att säkerställa en likviditetsförstärkning under den rådande situationen.


3. Frisk personal – se digitaliseringens möjligheter
Frisk personal är en förutsättning för din företagsverksamhet. Följ därför rekommendationerna från vården och folkhälsomyndigheten. Använd digitala hjälpmedel i den mån det går för att undvika smittspridning.
Läs tipsen här.

Almis brygglån

Hos Almi kan du som har ett litet eller medelstort företag (upp till 249 stycken anställda) söka ett så kallat brygglån. Lånet syftar till att stötta företag under denna svåra period då coronaviruset sprider sig. Det har villkor särskilt anpassade till rådande situation. Läs mer här.

Tillväxt Malmö

Tillväxt Malmö har öppnat upp sin verksamhet och vänder sig nu till alla Malmöföretag, oavsett storlek. De erbjuder bland annat hjälp med hantering av likviditetsproblem, hjälp att tolka regeringens krispaket och hur man bäst tar del av det, stöd i framtagning strategier för olika framtidsscenarier med mera. Tjänsterna erbjuds nu även på arabiska och spanska. Kontakta Tillväxt Malmö om du behöver någon att prata med och diskutera dina utmaningar. Maila dem på info@tillvaxtmalmo.se.

Så stöttar MKB sina lokalhyresgäster

Viktigt kontakta oss om man har svårt att betala hyran
Vi ber våra kunder som har svårt att betala hyran att kontakta sin lokalförvaltare så att vi tillsammans kan diskutera situationen.

Malmö vore inte Malmö utan alla er företagare som ger staden sin prägel och puls. Vi vet att coronakrisen drabbar många av er hårt och att er verklighet har ställts om på mycket kort tid. Ni är alla viktiga för MKB och som hyresvärd vill vi underlätta för er så mycket vi kan. Utan er står Malmö still.

Region Skåne har öppnat Företagsakuten
För att företagare ska kunna ställa frågor om hur man gör för att exempelvis få anstånd med att betala skatt, få krediter, korttidspermittera med mera finns numera Region Skånes Företagsakuten, telefon: 040 675 34 80. Den är öppen vardagar klockan 9-12 och 13-16, kostnadsfri och allt som diskuteras är under sekretess.

Hjälp oss att minska smittspridning av coronavirus

Du som har luftvägsbesvär, feber eller hosta
Med omsorg om dig, våra medarbetare och leverantörer ber vi dig som har luftvägsbesvär, feber eller hosta att ställa in bokade möten med oss och endast anmäla akuta fel.

Du är välkommen att nå oss så här:

Du som har bokat besök med oss eller någon av våra entreprenörer:

  • Avboka om du är sjuk.

Detta gör vi på MKB just nu:

  • Jobbar som vanligt och är noga med att stanna hemma om vi är sjuka.
  • Följer dagligen Folkhälsomyndighetens råd.
  • Prioriterar om så att vår personal kan vara så tillgänglig som möjligt för våra kunder.
  • Försöker hitta lösningar så att du inte ska drabbas av eventuella leveransförseningar.

Eftersom Folkhälsomyndighetens råd ändras kontinuerligt, kan även våra rutiner ändras. Håll dig uppdaterad på http://www.folkhalsomyndigheten.seoch www.mkbfastighet.se/corona

Ta hand om dig!