Hoppa till innehåll

Lokalkund

MKB äger och förvaltar cirka 1 000 lokaler i hela Malmö. Det är allt från butiker, vårdcentraler, restauranger till lager och källarlokaler. De flesta av våra lediga lokaler finns på hemsidan men inte alla. Hittar du inte något som passar dig? Tveka inte att kontakta oss, vi kan ha en lokal som just blivit tillgänglig och som passar din verksamhet.

Förändring för dig som betalar fastighetsskatt

Vart tredje år gör Skatteverket en fastighetstaxering, 2022 var ett sådant år. Detta kan medföra en förändring för de lokalkunder som enligt avtal ska betala fastighetsskatt. Taxeringen innebär att vissa kan få betala mer och andra mindre i fastighetsskatt än vad de tidigare har fått besked om. Läs mer om fastighetstaxering här.

Tips till dig som hyr lokal

Energisituationen i Sverige och Europa har varit kraftigt ansträngd en tid. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Du som hyr en lokal av oss har goda möjligheter att minska elanvändningen. Varje kilowattimme (kWh) räknas. Läs tipsen här.

Vårt uppdrag

MKB Lokals uppdrag är att förvalta, förädla och utveckla lokaler inom MKBs bestånd. Vi ska bidra till en positiv stads- och områdesutveckling med ökad trygghet och ett bra serviceutbud för våra hyresgäster och övriga malmöbor. Tillsammans med våra lokalkunder vill vi göra Malmö lite bättre.

MKB har lokaler runt om i hela Malmö och vi väljer lokalkunder med omsorg. När vi gör våra val tittar vi bland annat på vilka behov som finns i närområdet och därefter söker vi upp rätt aktörer som skulle vilja driva verksamhet där. Lokalkunderna ska vara en del av ett mer hållbart, tryggt, roligt och välkomnande Malmö. Vi arbetar för att skapa en levande stadsmiljö där tillgång till närservice, arbetstillfällen och mötesplatser för malmöbor är av stor vikt.