Hoppa till innehåll

500 nya, gröna grannar

Innan årsskiftet får de drygt 8 600 träden i våra bostadsområden sällskap av 500 till. Förutom att bidra till lummiga kvarter fyller träden en viktig funktion när klimatet förändras. Trädens lövkronor fördröjer regnvattnet och förhindrar översvämningar. Dessutom lagrar de stora mängder koldioxid och får både småkryp och fåglar att trivas i vår stad.


Det stora trädprojektet har pågått sedan 2021 och inleddes med att experter inventerade träden som redan fanns i drygt hälften av MKB:s bostadsområden. I år görs samma inventering i resten av områdena.

– Inventeringen ger svar på vilka arter träden tillhör och hur de mår. Nu fortsätter vårt arbete med att ta fram planer för hur träden ska skötas på bästa sätt för att stå kvar riktigt länge. Vi har valt vilka träd som ska planteras utifrån det befintliga trädbeståndet. Genom att ha många olika arter får vi ett motståndskraftigt trädbestånd som både kan klara klimatförändringar och sjukdomar bättre, berättar Linnea Wettermark, miljöutvecklare på MKB.

Nu får de 8 600 träden sällskap av ytterligare 500 träd, som en del av MKB:s arbete med uppfylla vårt interna miljömål ”Gröna och motståndskraftiga utemiljöer till 2030”.


– Träden fångar upp regnvatten och koldioxid, de ger svalka under varma perioder och bidrar till gröna och sköna utemiljöer för alla Malmöbor, säger Alva Bosdottir, utemiljösamordnare på MKB.


Hittills har MKB planterat 348 träd, vilket innebär att ytterligare 152 ska sättas i marken mellan oktober och december i år. I projektet finns drygt 60 olika trädarter, från inhemska arter som bergek, tall och bok till exotiska varianter som pagodkornell, korstörne, kinesträd och japansk zelkova. Förvaltarna i ditt område har, tillsammans med kunniga trädkonsulter, varit med och valt ut träden utifrån platsens förutsättningar och behov. Och när planteringen är klar kommer alla MKBs bostadsområden ha fått nya, gröna grannar.

Visste du att...

  • I MKBs bostadsområden finns runt 8600 träd
  • Träden hjälper till att fördröja hela 280 000 liter regnvatten som annars hade kunnat leda till översvämningar
  • Träden lagrar 25000 kilo koldioxid varje år? Det motsvarar en bil som kör 25 varv runt jorden!
  • Träden ger svalka under varma sommardagar
  • Småkryp och fåglar trivs extra bra i trädens kronor och stammar
  • De 500 nya träden planteras i alla MKBs bostadsområden, från Augustenborg till Västra Hamnen
  • Vi planterar cirka 100 olika arter, med både inhemskt och exotiskt ursprung

Här kan du se vilka träd som planteras i ditt område. (PDF-dokument, 157 kB)