Hoppa till innehåll

Varmvattendebitering

I Sverige har det varit vanligt att vattenförbrukningen ingår i hyran. Detta håller på att ändras efter ett EU-beslut. I MKBs fastigheter införs individuell mätning och debitering av varmvatten efter hand.

Med individuell mätning och debitering av varmvatten betalar du enbart för det varmvatten som du själv förbrukar plus 25 procent i moms. Momsen tillkommer och redovisas på hyresavin. Använder du mindre än genomsnittet kan du sänka din boendekostnad, medan den kan öka om du använder stora mängder varmvatten.

Installationen

Var kommer mätaren att placeras?

I lägenhetens badrum. I en del fall kommer även en mätare att placeras i köket (under diskbänken) eller på gästtoaletten, detta beroende på hur rören för varmvattnet är indraget i din fastighet.

Hur ska mätaren läsas av?

Det sker automatiskt genom att den skickar sin mätarställning till en central databas.

Hur ofta ska mätaren servas eller bytas?

Det finns batterier i varje mätare med en hållbarhet som är minst tio år och mätaren ska normalt inte servas oftare än så.

Debitering

Vad kostar min förbrukning av varmvatten?

I dagsläget ligger denna kostnad på 60 kronor per 1 000 liter varmvatten, vilket är samma pris som MKB betalar till leverantören.

Hur räknas normalvärdet för varmvattenförbrukningen fram?

Normalvärdet, det vill säga den mängd varmvatten som en genomsnittlig lägenhet antas förbruka per år, baseras på antalet rum i lägenheten. För en etta antas förbrukningen motsvara 20 m3/år, en tvåa har 30 m3/år, en trea har 40 m3/år och så vidare.

Dessa siffror baseras på genomsnittsförbrukning inom Sverige för olika lägenhetsstorlekar och innebär att normalvärdet är något högre per antal rum i lägenheten i mindre lägenheter jämfört med större. Värdena har tagits fram i dialog och efter förhandling med Hyresgästföreningen.

Är normalvärdet ett fast värde som gäller för samtliga områden eller är det olika för olika områden?

Normalvärdena är fasta och lika för alla områden, men olika lägenhetsstorlekar har olika normalvärden, det vill säga olika mängder vatten som ingår i hyran:

En etta har normalvärdet 20 000 liter per år, en tvåa 30 000 liter per år, en trea 40 000 liter per år, en fyra 50 000 liter per år och en femma 60 000 liter per år.

Värdena grundar sig på genomsnittsvärden som även andra allmännyttiga fastighetsbolag använder. MKB har kommit överens med Hyresgästföreningen om dessa normalvärden för olika lägenhetstyper.

Hur fungerar debiteringen vid in- och utflytting?

Vi debiterar förbrukningen först när vi har fått in uppgifter för en hel kalendermånad. Det innebär att om du flyttar in 1 januari, debiteras januaris förbrukning på den avi som skickas ut i februari och avser marshyran.

Eftersom det blir en förskjutning mellan förbrukning och debitering kommer de två sista månadernas förbrukning att debiteras via separata fakturor efter avflyttning.

När startar mätning och debitering?

Mätning startar så fort mätaren är installerad. Debiteringen startar dock tidigast 3 månader efter att du kunnat se din förbrukning (utan debitering) på din hyresavi.

Hur ser jag debiteringen på min hyresavi?

Lägenheter med IMD av varmvatten har en lägre grundhyra. På hyresavin anges kostnaden för hela den mängd varmvatten du använt under föregående månad.

Hur kan jag följa och kontrollera min förbrukning? Du som bor i ett hus där du redan har IMD av ditt varmvatten har fått en inloggningskod till en kundportal där du kan se och följa din förbrukning. Du som bor i ett hus där IMD är på gång att införas kommer att få inloggningsuppgifter när debiteringen närmar sig.

Är det bara MKB som inför detta?

Nej. Bakgrunden till att MKB inför individuell mätning och debitering av varmvatten är att man på EU-nivå har beslutat att energiförbrukning i allt större utsträckning ska kopplas till slutanvändaren. Den som använder mycket energi ska också betala mer än den som använder lite. Näringsdepartementet har tagit fram riktlinjer kring hur detta ska införas i Sverige (läs mer www.regeringen.se/sb/d/17078/a/218956). På sikt kommer individuell mätning och debitering av varmvatten därför att bli allt vanligare i hela Sverige. Systemet finns redan inom flera andra allmännyttiga bostadsbolag, så som Helsingborgshem, LKF i Lund och Poseidon i Göteborg. MKB:s styrelse har fattat beslut om att mätning och debitering av varmvatten ska införas i alla fastigheter. MKB har de senaste åren installerat varmvattenmätare i all nyproduktion och i samband med stambyte i äldre fastigheter. Successivt kommer detta att införas i hela beståndet under kommande år.

Har det någon betydelse för miljön? Ja det har det. Varmvattnet utgör nära en tredjedel (31 procent) av all den energi som används i MKB:s fastigheter, det vill säga om man slår ihop uppvärmning, el i trappor/tvättstugor etc. och varmvatten. Att minska varmvattenförbrukningen är en viktig del i att hushålla med jordens resurser och därför mycket positivt för miljön!

Varför är detta mer rättvist?

Man kan jämföra med hur vi idag betalar för den el vi använder i våra lägenheter. Den som använder mycket el, exempelvis genom att ha flera TV-apparater, datorer etc. betalar mer än den som inte använder särskilt mycket el. Nu gör vi likadant med varmvattnet – den som använder mindre betalar mindre och den som använder mer betalar också mer.

Frågor och svar

 • Hur går det till när jag får individuell varmvattenmätning?
  1. Du får information om att förändringen förhandlats med Hyresgästföreningen.
  2. Vi återkommer med tid för installation av mätare.
  3. 3 månaders test där du får se din förbrukning på hyresavin men inte betalar för den. 
  4. Vi sänker grundhyran från den månaden då vi börjar med individuell varmvattendebitering hos dig.
  Påslag av varmvattenförbrukning på hyresavin
  Från den månaden då vi börjar med individuell varmvattendebitering hos dig så betalar du varje månad för den mängd varmvatten som förbrukats i din lägenhet. Moms tillkommer med 25 procent.

  Eftersom du betalar hyran i förskott och vattnet efter förbrukning så kommer din förbrukning för mars månad att komma med hyresavin för maj månad som skickas ut i april.

  Exempel Augustenborg
  Ett område där vi i ett befintligt bostadsbestånd gick över till individuell varmvattendebitering var på 90 lägenheter på Augustenborg. 6 månader efter vi infört individuell varmvattendebitering där, visar det sig att 63 % av hyresgästerna fått en lägre boendekostnad jämfört med tidigare.

  Hyresavdragen är beräknade utifrån snittförbrukningen i Malmö och har gjorts av MKB och Hyresgästföreningen gemensamt.
 • Vad kostar min förbrukning av varmvatten?
  I dagsläget ligger denna kostnad på 60 kronor per 1 000 liter varmvatten, vilket är samma pris som MKB betalar till leverantören.

 • Vilken hyra får jag ta om jag hyr ut i andrahand?
  Om du hur ut lägenheten fullt möblerad får du ta din grundhyra + maximalt 15 % av din andrahandshyresgäst. Grundhyran är exklusive hushållsel, hemförsäkring, varmvattendebitering och bredband.

  Kom överens med din andrahandshyresgäst kring rörliga kostnader för el och varmvatten, din andrahandshyresgäst ska endast betala för sin faktiska förbrukning.

  Om du har en hyra på 8 765 kronor per månad och hyr ut fullt möblerat får du alltså maximalt ta 8 765 * 1,15 = 10 080 kronor i grundhyra.
 • Hur kan jag följa och kontrollera min förbrukning av varmvatten?
  Det gör du på Mina sidor under fliken förbrukning.


 • Hur ser jag varmvattendebiteringen på min hyresavi?
  På hyresavin finns en rad där du ser kostnaden för hela den mängd varmvatten du använt under föregående månad.

 • När startar mätning och debitering av varmvatten?
  Mätning startar så fort mätaren är installerad.
  Debiteringen startar dock tidigast 3 månader efter att du kunnat se din förbrukning (utan debitering) på din hyresavi.
 • Var placeras mätaren för varmvatten?
  I lägenhetens badrum. I en del fall kommer även en mätare att placeras i köket (under diskbänken) eller på gästtoaletten, detta beroende på hur rören för varmvattnet är indraget i din fastighet.
 • Hur räknas normalvärdet för varmvattenförbrukningen fram?
  Normalvärdet, det vill säga den mängd varmvatten som en genomsnittlig lägenhet antas förbruka per år, baseras på antalet rum i lägenheten. För en etta antas förbrukningen motsvara 20 m3/år, en tvåa har 30 m3/år, en trea har 40 m3/år och så vidare.

  Dessa siffror baseras på genomsnittsförbrukning inom Sverige för olika lägenhetsstorlekar och innebär att normalvärdet är något högre per antal rum i lägenheten i mindre lägenheter jämfört med större. Värdena har tagits fram i dialog med och efter förhandling med Hyresgästföreningen.

 • Varför betalar jag för varmvattnet i min lägenhet ?
  På EU-nivå har det beslutats att energiförbrukning i allt större utsträckning ska kopplas till slutanvändaren.
  Den som använder mycket ska också betala mer än den som använder lite.

  För mer information Regeringskansliet

  Vad kostar det?
  I dagsläget ligger 1 000 liter varmvatten på 60 kronor, vilket är samma pris som MKB betalar till leverantören, och det för att även syftet inte är att tjäna på detta.

  Hyresgästerna betalar inte för installationskostnaden bara för att vi installerar dessa.

  Det man förbrukar betalar man.
 • Hur fungerar debiteringen för varmvattenförbrukning vid in- och utflytting?
  Vi debiterar förbrukningen först när vi har fått in uppgifter för en hel kalendermånad. Det innebär att om du flyttar in 1 januari, debiteras januaris förbrukning på den avi som skickas ut i februari och avser marshyran.

  Eftersom det blir en förskjutning mellan förbrukning och debitering kommer de två sista månadernas förbrukning att debiteras via separata fakturor efter avflyttning.