Hoppa till innehåll

Överlåtelse av hyreskontrakt

Om du ska flytta och säga upp din lägenhet kan du ansöka om att överlåta ditt hyresavtal till en närstående som du sammanbott och haft gemensamt hushåll med de senaste tre åren. Inneboende räknas ej som närstående.

Det finns tre olika blanketter, du ska välja en av dem.

 • Välj nummer 1 om ni är två personer som står på hyresavtalet och en av er ska flytta samtidigt som den andra vill bo kvar.
 • Välj nummer 2 om det är en person som står på hyresavtalet som har för avsikt att flytta och som vill överlåta bostaden till en närstående som man sammanbott med de tre senaste åren.
 • Välj nummer 3 om en avtalsinnehavare avlider, oavsett om det är en eller två avtalsinnehavare.

1. Två avtalsinnehavare

Så här ansöker du:

 1. Fyll i ansökningsblanketten (PDF-dokument, 227 kB)
 2. Bifoga inkomstintyg för den som vill bo kvar. Läs längst ner under Inkomstintyg vad du ska skicka med. Samma krav ska uppfyllas som när man söker en ny lägenhet via Boplats Syd.
 3. Skicka till MKB Fastighets AB, Överlåtelser, Box 504 05 202 14, Malmö.

Handläggningstiden är cirka 4-6 veckor från det att vi har tagit emot en komplett ansökan.

Ärendet prövas endast en gång av MKB. Är du inte nöjd med vårt beslut kan du begära prövning hos Hyresnämnden.

Om ansökan nekas räknas det som en uppsägning och hela hushållet måste flytta senast tre kalendermånader från det att ansökan inkommit.

2. En avtalsinnehavare

Du kan endast överlåta avtalet till en nära anhörig. Nära anhörig är: barn, äkta make/maka, sambo eller registrerad partner som inte varit medskriven på avtalet men som man skaffat boendet för gemensam användning och som man varaktigt sammanbott med de senaste 3 åren.

Så här ansöker du:

 1. Fyll i ansökningsblanketten (PDF-dokument, 231 kB)
 2. Bifoga inkomstintyg för den som vill bo kvar. Läs längst ner under Inkomstintyg vad du ska skicka med. Du som vill bo kvar ska uppfylla samma krav som när man söker en ny lägenhet via Boplats Syd.
 3. Skicka till MKB Fastighets AB, Överlåtelser, Box 504 05 202 14, Malmö.

Handläggningstiden är cirka 4-6 veckor från det att vi har tagit emot en komplett ansökan. Vid varje komplettering nollställs handläggningstiden. Ärendet prövas endast en gång av MKB och är du inte nöjd med vårt beslut kan du begära prövning hos Hyresnämnden.

Om ansökan nekas kommer MKB Fastighets AB att säga upp ditt hyresavtal eftersom du genom att ansöka om överlåtelse ej har för avsikt att fortsätta använda din lägenhet och att du har ditt boende tillgodosett på annat sätt.

3. Överlåtelse vid dödsfall

Så här ansöker du:

 1. Fyll i ansökningsblanketten (PDF-dokument, 231 kB).
 2. Bifoga inkomstintyg för den som vill bo kvar. Läs längst ner under Inkomstintyg vad du ska skicka med.
 3. Skicka till MKB Fastighets AB, Överlåtelser, Box 504 05 202 14, Malmö.

Om ansökan nekas kommer MKB Fastighets AB att säga upp hyresavtalet eftersom dödsboet inte har behov av lägenheten eller att MKB Fastighets AB inte kan nöja sig med förändringen med bara en person på hyresavtalet.

Intyg som du behöver skicka med

Om det finns en avtalsinnehavare ska följande skickas in

Vid dödsfall: Dödsfallsintyg med släktutredning, detta får du av Skatteverket, godkännande från samtliga i dödsboet (PDF-dokument, 51 kB) om den som vill överta inte är maka/make, sambo eller registrerad partner.

Vid överlåtselse till närstående: Inkomstintyg för den som ska bo kvar. Läs längst ner under Inkomstintyg vad du ska skicka med.

Om det finns två avtalsinnehavare ska följande skickas in

Vid dödsfall: Dödsfallsintyg med släktutredning, detta får du av Skatteverket, inkomstintyg för den som ska bo kvar.
Observera att dessa intyg inte behöver skickas in när avtalsinnehavarna varit makar.

Vid överlåtselse till närstående: Inkomstintyg för den som ska bo kvar. Läs längst ner under Inkomstintyg vad du ska skicka med.

Våra krav på dig som vill ha en bostad

Vi gör en kreditkontroll och tar boendereferenser på dig som är aktuell för ett hyresavtal. Du som vill bo kvar ska uppfylla samma krav som när man söker en ny lägenhet via Boplats Syd.

 • Din inkomst ska minst vara 1,5 gånger månadshyran efter skatt.
  För en lägenhet som kostar 6 400 kronor/månad behöver du tjäna minst 9 600 kronor efter skatt per månad.
 • Du får inte ha hyresskulder.
 • Du får maximalt ha en skuld på 5 000 kronor hos kronofogden.
 • Du får maximalt ha 2 betalningsanmärkningar under de senaste 12 månaderna.
 • Du ska ha goda boendereferenser.
  Goda boendereferenser är bland annat att hyran betalats in i tid, inte stört grannar, skött ditt boende och tagit ansvar för lägenhetens skick.
 • Du får inte ha dubbla bostäder inom eller utanför MKB.
 • Ni som ska bo i lägenheten får inte vara fler än vad som är rimligt i förhållande till lägenhetens yta & planlösning.

Inkomstintyg

Som inkomst räknas lön, försörjningsstöd, sjukpenning, föräldrapenning, handikappersättning, pension, arbetslöshetskassa, aktivitetsstöd, etableringsersättning och studielån/CSN. Vi behöver se de tre senaste månadernas inkomst och viss garanti framöver. Dessutom räknas inkomst av kapital, underhållsbidrag/stöd samt bostadsbidrag och barnbidrag. I särskilda fall kan vi behöva be om ytterligare garanti. Intygen ska vara utfärdade av utbetalande myndighet/företag.

 • Är du anställd: Bifoga en kopia av ditt anställningsavtal och de tre senaste lönespecifikationerna.
 • Har du egen firma: Bifoga aktuell balans- och resultatrapport samt nyutfärdat intyg från revisor. Vi kan behöva begära fler underlag.

  Om du inte jobbar vill vi ha kopia på beslut om till exempel:
 • Studielån (beslut från CSN och utbetalningsplan).
 • Försörjningsstöd. Hyresintyget ska inte vara äldre än 3 månader, ska vara stämplat och det ska stå hur hög hyra du är beviljad. Malmö stad utfärdar intyg när utredningen om försörjningsstöd är klar.
 • Bostadsbidrag. Beslut eller förhandsbesked om beviljat bostadsbidrag.