Hoppa till innehåll

Överlåtelse av hyreskontrakt

Om du ska flytta och säga upp din lägenhet kan du ansöka om att överlåta ditt hyresavtal till en närstående som du sammanbott och haft gemensamt hushåll med de senaste 3 åren. Inneboende räknas ej som närstående.

Överlåtelse vid flytt och separation

Handläggningstiden är minst 8 veckor från det att ansökan är komplett.

Vid varje komplettering nollställs handläggningstiden. Ärendet prövas endast en gång av MKB och är du inte nöjd med vårt beslut kan du begära prövning hos Hyresnämnden.

Så här ansöker du om överlåtelse

1. Fyll i ansökan (Word-mall, 50 kB).
2. Bifoga inkomstintyg för den som vill bo kvar. Du ska uppfylla samma krav som när du söker en ny lägenhet via Boplats Syd.

Två avtalsinnehavare på hyresavtalet:

om ansökan nekas räknas det som en uppsägning och hela hushållet måste flytta senast tre kalendermånader från det att ansökan inkommit.

En avtalsinnehavare på hyresavtalet:

om ansökan nekas räknas det INTE som en uppsägning, avtalet löper då vidare. Vill du fortsatt lämna lägenheten måste du lämna in en uppsägning.

Överlåtelse vid dödsfall

Handläggningstiden är 5–7 veckor från det att ansökan är komplett.

Vid varje komplettering nollställs handläggningstiden. Ärendet prövas endast en gång av MKB och är du inte nöjd med vårt beslut kan du begära prövning hos Hyresnämnden.

Så här ansöker du om överlåtelse om du inte varit medskriven på kontraktet

Äkta make/maka, sambo eller registrerad partner som INTE varit medskriven på avtalet men boendet skaffats för gemensam användning. Även när det är två avtalsinnehavare på hyresavtalet och den ena avlider:

1. Fyll i ansökan (Word-mall, 50 kB).
2. Bifoga dödsfallsintyg med släktutredning som du får av Skatteverket.

Den efterlämnade övertar boendetiden och eventuella skador i lägenheten.

Så här ansöker du om överlåtelse om du sammanbott med kontraktsinnehavaren de senaste 3 åren

Nära anhörig, barn, sambo eller registrerad partner som man varaktigt sammanbott med de senaste 3 åren.

1. Fyll i ansökan (Word-mall, 50 kB).
2. Bifoga inkomstintyg för den som vill bo kvar. Du ska uppfylla samma krav som när du söker en ny lägenhet via Boplats Syd.
3. Bifoga dödsfallsintyg med släktutredning som du får av Skatteverket.
4. Bifoga godkännande från samtliga i dödsboet (PDF-dokument, 51 kB) om den som vill överta inte är maka/make, sambo eller registrerad partner.

Den efterlämnade övertar eventuella skador i lägenheten.

Våra krav på dig som vill ha en bostad

Vi gör en kreditkontroll och tar boendereferenser på dig som är aktuell för en bostad hos oss.

 1. Din inkomst ska minst vara 1,5 gånger månadshyran efter skatt.
  För en lägenhet som kostar 6 400 kronor/månad behöver du tjäna minst 9 600 kronor efter skatt per månad.
 2. Du får inte ha hyresskulder.
 3. Du får maximalt ha en skuld på 5 000 kronor hos kronofogden.
 4. Du får maximalt ha 2 betalningsanmärkningar under de senaste 12 månaderna.
 5. Du ska ha goda boendereferenser.
  Goda boendereferenser är bland annat att hyran betalats in i tid, inte stört grannar, skött ditt boende och tagit ansvar för lägenhetens skick.
 6. Du får inte ha dubbla bostäder inom eller utanför MKB.
 7. Ni som ska bo i lägenheten får inte vara fler än vad som är rimligt i förhållande till lägenhetens yta & planlösning.

Inkomstintyg

Som inkomst räknas lön, försörjningsstöd, sjukpenning, föräldrapenning, handikappersättning, pension, arbetslöshetskassa, aktivitetsstöd, etableringsersättning och studielån/CSN. Vi behöver se de tre senaste månadernas inkomst och viss garanti framöver. Dessutom räknas inkomst av kapital, underhållsbidrag/stöd samt bostadsbidrag och barnbidrag. I särskilda fall kan vi behöva be om ytterligare garanti.

Anställd: Bifoga en kopia av ditt anställningsavtal och de 3 senaste lönespecifikationerna.

Egen firma: Bifoga den senaste resultatrapporten. Vi kan behöva begära fler underlag.

Om du inte jobbar vill vi ha kopia på beslut om till exempel:

 • Studielån (CSN beslut och utbetalningsplan)
 • Försörjningsstöd, hyresintyget ska inte vara äldre än 3 månader, stämplat och stå hur hög hyra du är beviljad. Malmö stad utfärdar intyg när utredningen om försörjningsstöd är klar.
 • Bostadsbidrag, beslut eller förhandsbesked om beviljat bostadsbidrag.