Hoppa till innehåll

Lägenhetsbyte

Vill du byta lägenhet med någon så måste bytet godkännas av oss. Båda bytesparter ska ha varit bosatta i sina lägenheter under minst ett år för att kunna ansöka om ett lägenhetsbyte. Du behöver goda skäl för bytet och den du byter med måste ha goda boendereferenser och uppfylla våra krav.

Vill du byta din lägenhet och själv har hittat någon att byta med så måste bytet godkännas av oss. Båda bytesparter ska ha varit bosatta i sina lägenheter under minst ett år för att kunna ansöka om ett lägenhetsbyte (lag).

Ansökan kan bara lämnas in via dessa länkar, inte via post, e-post eller personligen.

Du behöver skäl för bytet

 • Ändrade familjeförhållande
 • Väsentligt ändrade ekonomiska förhållande- önskemål om lägre hyra
 • Ändrade förhållande pga av arbetsplatsens - eller studiernas läge
 • Väsentligt förbättrad bostadsstandard

Bytet ska inte innebära en olägenhet för hyresvärden

Det betyder att den du vill byta med måste uppfylla våra krav, ha goda boendereferenser och godkännas av oss.

Vi behöver godkänna den nya kunden

Den du vill byta med måste uppfylla följande krav om den nya lägenheten är dyrare eller om den nya kunden inte är kund hos MKB sedan tidigare:

 1. Godkända beaktansvärda skäl för bytet (det måste alltså både du och den du vill byta med ha).
 2. Inkomst efter skatt ska motsvara 1,5 gånger månadshyran.
  Exempel: en hyra på 6 400 kr/månad kräver en inkomst på 9 600 kr/månad efter skatt.
 3. Inga hyresskulder.
 4. Ett skuldsaldo på maximalt 5 000 kronor.
 5. Maximalt två betalningsanmärkningarunder de senaste 12 månaderna.
 6. Antalet boende i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens yta och planlösning (gäller både dig som ska byta till något inom MKB och den du vill byta med).

Du som söker billigare lägenhet och är kund hos MKB idag ska uppfylla följande krav:

 1. Godkända beaktansvärda skäl för bytet.
 2. Maximalt två betalningsanmärkningar under de senaste 12 månaderna.
 3. Antalet boende i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens yta och planlösning.

Handläggningstid och besiktning

Handläggningstiden är just nu 5-7 veckor förutsatt att ansökan är komplett. Vid byte med annan fastighetsägare kan handläggningstiden vara längre beroende på deras rutiner. Är ansökan inte komplett kan handläggningstiden nollställas. Efter handläggningstiden får du besked om godkännande eller avslag. Godkänns kontrollerna görs en besiktning av lägenheten. Om det finns skador i lägenheten som du har orsakat måste besiktningsfakturan betalas innan bytet kan ske. I vissa fall kan bytet nekas om skadorna är omfattande. Städbesiktning görs inte.

Inkomstintyg

Som inkomst räknas lön, försörjningsstöd, sjukpenning, föräldrapenning, handikappersättning, pension, arbetslöshetskassa, aktivitetsstöd, etableringsersättning och studielån/CSN. Dessutom räknas inkomst av kapital, underhållsbidrag/stöd samt bostadsbidrag och barnbidrag. I särskilda fall kan vi behöva be om ytterligare garanti.

Anställd: Bifoga en kopia av ditt anställningsavtal och 3 senaste lönespecifikationerna.

Egen firma: Bifoga den senaste resultatrapporten. Vi kan behöva begära fler underlag.

Om du inte jobbar vill vi ha kopia på beslut om till exempel:

 • Studielån (CSN beslut och utbetalningsplan)
 • Försörjningsstöd, hyresintyget ska inte vara äldre än 3 månader, stämplat och stå hur hög hyra du är beviljad. Malmö stad utfärdar intyg när utredningen om försörjningsstöd är klar.
 • Bostadsbidrag, beslut eller förhandsbesked om beviljat bostadsbidrag.

Vid byte med en annan fastighetsägare ska även bostadsavtalet skickas med.