Hoppa till innehåll

Var med och påverka – svara på vår enkät!

Hälften av alla som bor hos oss får under september 2021 en kundenkät med frågor om MKB, ditt boende och område. Svaren ska vi använda i vårt arbete med att förbättra oss.

Som hyresgäst är du expert på hur det är att bo just där du bor. I den här enkäten kan du anonymt berätta vad du tycker om ditt område, ditt boende och om oss. Med dina synpunkter kan du vara med och påverka vad vi gör i ditt bostadsområde. Som tack för att du besvarar enkäten är du dessutom med och tävlar om en fri månadshyra. Vi utser tre vinnare som meddelas senast den 1 december.

Du kan besvara enkäten på två sätt:

• På webben via www.svar.aktivbo.se. Logga in med enkätnumret som du hittar längst upp på enkäten. Du som har registrerat en e-postadress hos oss kommer även att få en länk till enkäten via mejl.

• Fyll i den medföljande enkäten och posta den i det bifogade portofria svarskuvertet eller lämna den på ett av MKBs kontor, där du kan få hjälp om du önskar.

Alla svar bearbetas anonymt av AktivBo, undersökningsledare är Martin Gustafsson. Har du frågor är du välkommen att kontakta AktivBo på telefonnummer 08-23 39 85 eller på info@aktivbo.se. Du kan även kontakta MKBs kundtjänst på telefon 040- 31 33 00.

Tack för ditt engagemang!

Mer om kundenkäten

Att du och dina grannar är nöjda med ert boende är viktigt för oss. Därför vill vi att ni ska kunna påverka ert boende. Varje år gör vi en kundundersökning där du anonymt kan svara på frågor om oss och ha chansen att vinna en månadshyra. De som behandlar dina svar är AktivBo, ett företag som arbetar med kundundersökningar.

Varför ska jag svara?
Vi lyssnar mycket på dig och dina grannar, varje röst är viktig. Att ni är nöjda med ert boende är viktigt för oss. Vi har hög närvaro i våra områden. Inför förändringar eller förbättringar har vi nästan alltid en dialog med våra kunder. Enkäten är en viktig kanal. Genom att fylla i den kan du påverka ditt boende.

Hur påverkar resultaten mitt område?
Varje område är unikt och får en egen åtgärdsplan. Delar av den presenteras i slutet av året ute på området. Exempel på åtgärder efter förra årets enkät skickades ut i nyhetsbrev i augusti.
Måste jag svara på alla frågor?
Nej, du kan hoppa över frågor eller välja alternativen inte aktuellt eller inte tagit ställning.

Är jag helt anonym?
Ja du är helt anonym gentemot MKB, vi kan aldrig se en enskild hyresgäst svar. AktivBo använder enkätnumret för att kunna skicka påminnelser till de som inte svarat.

Hur många får kundenkäten?
50 procent av alla som bor hos MKB får den.

Jag har inte fått någon enkät!

Vi skickar endast till hälften av våra kunder i september. Studenter får en egen studentenkät.

Hur och när delas kundenkäten ut?
Den skickas i första hand via mejl och i andra hand via sms den 9 september. Undantagsvis, om vi saknar e-post och telefonnummer, skickar vi enkäten med post. Har du fått den med post vill vi gärna att du uppdaterar dina kontaktuppgifter eftersom det underlättar för dig att få viktig information från oss, och det är mer miljövänligt.

Hur länge kan man svara på kundenkäten?
Du har ungefär en månad på sig att svara.

Varför är det nummer på min enkät?
Numret som finns på enkäten behöver AktivBo för att kunna sortera svaren per områdes-/fastighetsnivå och för att skicka ut påminnelser.

Hur kommer svaren att användas?
Svaren kommer att ge oss underlag för att veta vad vi ska förbättra och vad som är viktigt för dig som hyresgäst.

Hur får jag veta resultatet?
Det totala resultatet publiceras på webbplatsen så fort det är känt, troligen i slutet av november. Områdets resultat presenteras via trappanslag i december eller januari 2022.

Hur kan jag vinna en månadshyra?
AktivBo väljer slumpmässigt ut 100 personer av de som svarat på enkäten. De 100 får ett nytt brev med en tävlingsuppgift som ska besvaras och skickas till AktivBo. AktivBo sammanställer inkomna svar så att de tre bästa kan väljas ut av en jury bestående av Förvaltningschef och Fastighetschefer på MKB. Vinnare meddelas sedan personligen av personal på bostadsområdet.

I don't speak Swedish...
The survey is avalible online in several languages. To answer go to www.svar.aktivbo.se and type in your survey number.

Finns kundenkäten på flera språk?
Ja. På länken som finns i mejlet eller sms:et kan man hitta kundenkäten på fler språk;
Svenska, engelska, albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska och somali.

Varför ska jag svara på enkäten?

Emma Cedermarker, förvaltningschef, varför ska jag svara på kundenkäten?
- För att där har du möjlighet att påverka, det ger oss ett bra underlag för vad vi ska fokusera på i ditt område och på hela MKB. Enkäten är också ett sätt att förmedla att du är nöjd som det är, det är inte nödvändigt att ett svar ska ge en förändring.

Förändrar ni verkligen utifrån mina svar?
- Om vi kan förändra något så att fler blir nöjda så gör vi det. Med nöjda kunder blir vårt arbete både roligare och lättare så det är klart vi behöver veta vad vi ska ändra på för att det ska bli så.