Hoppa till innehåll

Var med och påverka – svara på vår enkät!

Under året kommer du få en kundenkät med frågor om MKB, ditt boende och område. Svaren ska vi använda i vårt arbete med att förbättra oss.

Som hyresgäst är du expert på hur det är att bo just där du bor. I enkäten kan du anonymt berätta vad du tycker om ditt område, ditt boende och om oss. Med dina synpunkter kan du vara med och påverka vad vi gör i ditt bostadsområde. Enkäten skickas ut med melj eller SMS.


Du kan besvara enkäten på två sätt:

  • Direkt i mejlet genom att klicka på knappen ”öppna enkäten”.
  • Du kan också delta i undersökningen genom att logga in på svar.aktivbo.se med ditt tilldelade enkätnummer som du hittar i mejlet

Alla svar bearbetas anonymt av AktivBo. Har du frågor är du välkommen att kontakta AktivBo på telefonnummer 08-23 39 85 eller på info@aktivbo.se. Du kan även kontakta MKBs kundtjänst på telefon 040- 31 33 00.

Tack för ditt engagemang!


Mer om kundenkäten

Att du och dina grannar är nöjda med ert boende är viktigt för oss. Därför vill vi att ni ska kunna påverka ert boende. Nytt för i år är att vi skickar ut enkäten slumpmässigt under hela året. Du får enkäten en gång per år, men troligtvis inte samtidigt som dina grannar. De som behandlar dina svar är AktivBo, ett företag som arbetar med kundundersökningar.


Varför ska jag svara?

Vi lyssnar mycket på dig och dina grannar, varje röst är viktig. Att ni är nöjda med ert boende är viktigt för oss. Vi har hög närvaro i våra områden. Inför förändringar eller förbättringar har vi nästan alltid en dialog med våra kunder. Enkäten är en viktig kanal. Genom att fylla i den kan du påverka ditt boende.


Hur påverkar resultaten mitt område?
Varje område är unikt och får en egen åtgärdsplan som vi arbetar med under året.


Måste jag svara på alla frågor?
Kan du inte svara på vissa frågor kan du välja alternativen inte aktuellt eller inte tagit ställning.


Är jag helt anonym?
Ja du är helt anonym gentemot MKB, vi kan aldrig se en enskild hyresgäst svar. AktivBo använder enkätnumret för att kunna skicka påminnelser till de som inte svarat.


Hur många får kundenkäten?

Alla kunder får en enkät någon gång under året.


Jag har inte fått någon enkät!
Nytt för i år är att vi skickar ut enkäten slumpmässigt under hela året. Du får enkäten en gång per år, men troligtvis inte samtidigt som dina grannar. Studenter får en egen studentenkät.


Hur och när delas kundenkäten ut?

Den skickas i första hand via mejl eller via sms. Har du fått inte fått någon enkät av oss är det viktigt att du uppdaterar dina kontaktuppgifter eftersom det underlättar för dig att få viktig information från oss, och det är mer miljövänligt.


Hur länge kan man svara på kundenkäten?

Du har ungefär en månad på sig att svara.


Varför är det nummer på min enkät?
Numret som finns på enkäten behöver AktivBo för att kunna sortera svaren per områdes-/fastighetsnivå och för att skicka ut påminnelser.


Hur kommer svaren att användas?
Svaren kommer att ge oss underlag för att veta vad vi ska förbättra och vad som är viktigt för dig som hyresgäst.


Hur får jag veta resultatet?

Områdets resultat presenteras löpande under året.


I don't speak Swedish...
The survey is avalible online in several languages. To answer go to www.svar.aktivbo.se and type in your survey number.


Finns kundenkäten på flera språk?

Ja. På länken som finns i mejlet eller sms:et kan man hitta kundenkäten på fler språk;
Svenska, engelska, albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska och somali.

Varför ska jag svara på enkäten?


Emma Cedermarker, förvaltningschef, varför ska jag svara på kundenkäten?

- För att där har du möjlighet att påverka, det ger oss ett bra underlag för vad vi ska fokusera på i ditt område och på hela MKB. Enkäten är också ett sätt att förmedla att du är nöjd som det är, det är inte nödvändigt att ett svar ska ge en förändring.


Förändrar ni verkligen utifrån mina svar?
- Om vi kan förändra något så att fler blir nöjda så gör vi det. Med nöjda kunder blir vårt arbete både roligare och lättare så det är klart vi behöver veta vad vi ska ändra på för att det ska bli så.

Varför ska jag svara på enkäten?

Emma Cedermarker, förvaltningschef, varför ska jag svara på kundenkäten?
- För att där har du möjlighet att påverka, det ger oss ett bra underlag för vad vi ska fokusera på i ditt område och på hela MKB. Enkäten är också ett sätt att förmedla att du är nöjd som det är, det är inte nödvändigt att ett svar ska ge en förändring.

Förändrar ni verkligen utifrån mina svar?
- Om vi kan förändra något så att fler blir nöjda så gör vi det. Med nöjda kunder blir vårt arbete både roligare och lättare så det är klart vi behöver veta vad vi ska ändra på för att det ska bli så.