Hoppa till innehåll

Gör rätt om du vill hyra ut i andra hand

Ska du studera eller har fått en anställning på annan ort för en viss tid eller provbo som sambo? Då kan du ha rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand. Ansök om det - vi måste godkänna uthyrningen för att den ska vara laglig.

Hyr du ut i andra hand utan tillstånd från oss kan du omedelbart förlora ditt hyresavtal.

Ansökan om andrahandsuthyrning för dig som har bostadsavtal - du kan bara ansöka via denna länk inte post, e-post eller inlämnad.

Du som har studentavtal - läs särskilda regler och hitta länken för ansökan för dig här »

Du behöver skäl för uthyrningen

Skäl som kan godkännas är:

 • Tillfälligt (tidsbestämt) arbete eller studier på annan ort(anställningsintyg eller studie/registreringsintyg/antagningsbesked måste bifogas i ansökan)
 • Längre resa (kopior på dina bokade biljetter för resan måste bifogas i ansökan. Bokningsbekräftelse gäller inte)
 • Ålder eller sjukdom (läkarintyg måste bifogas
  som beskriver det vårdbehov som behövs för den personen som är sjuk)
 • Särskilda familjeförhållanden som t ex provbo sambo

Viktigt att tänka på i din ansökan

 • Du kan endast ansöka om att hyra ut din lägenhet i andrahand i minst 4,5 månader. Ansökningar för kortare tid än det godkänns inte
 • Bifoga alla dokument med din ansökan för att vi ska kunna behandla den, annars kommer den att avslås och du får söka på nytt.
 • Handläggningstiden för andrahandsuthyrning är ca 6-8 veckor om rätt dokument finns bifogat i din ansökan.

Teckna avtal med andrahandshyresgästen

Ha ett avtal mellan dig och din andrahandshyresgäst. Bestäm och skriv vad som gäller för

 • uppsägningstid
 • hyresinbetalning
 • hemförsäkring

Tänk på att du får ta max 15 % extra utöver grundhyran om du hyr ut fullt möblerat. Glöm inte att bestämma hur ni ska göra med betalning för den faktiska el- och vattenförbrukningen.

Du är fortfarande ansvarig för att

 • Betala hyran i tid.
 • Ta hand om din lägenhet.
 • Stör inga grannar.
 • Anmäl snabbt fel i lägenheten till oss.
 • Skriv avtal med din hyresgäst

Även om du hyr ut din lägenhet till någon annan så är det du som är ansvarig för lägenheten. Om den du hyr ut till inte sköter sig är det du som kan förlora ditt hyreskontrakt.

Ska du hyra i andra hand?

Om du ska hyra i andra hand är din hyresrelation med förstahandshyresgästen, inte med MKB. Det innebär bland annat att du aldrig kan ta över avtalet och om du och den du hyr av kommer i konflikt kring hyra eller annat kan inte MKB hjälpa dig med detta då vår juridiska relation är med förstahandshyresgästen.

Frågor och svar andrahandsuthyrning

 • Andrahandsuthyrning till internationell student
  Ja, man kan hyra ut sin lägenhet till internationell student.

  För att ansökan ska bli godkänd behöver vi se att andrahandspersonen är student på minst 14hp under hela perioden lägenheten kommer hyras ut.

  För mer information om detta kan du läsa ​Här​​​
 • Inneboende: Vad ska jag tänka på?
  Detta bör du tänka på om du har, vill skaffa eller är inneboende.
  • Bo kvar
   Kontraktsinnehavaren måste bo kvar i lägenheten under tiden de har en inneboende. Bor man inte kvar är det en otillåten andrahandsuthyrning om man inte har godkännande från hyresvärden. Läs mer om andrahandsuthyrning
  • Rätt antal personer
   Man får inte bo fler i en lägenhet än vad den är anpassad för. Du hittar hur många personer en lägenhet är anpassad för på hyresavtalet eller så kontaktar man lägenhetsutvecklaren.
  • Ta inte överhyra
   Du får ta ut hyra, men bara för den del av lägenheten som den inneboende använder.
   Har du flera inneboende får hyran som de sammanlagt betalar inte vara större än vad du själv betalar i hyra.
  • Skriv kontrakt 
   Det är viktigt att skriva kontrakt med din inneboende. Det finns massor av olika kontraktsmallar att använda sig av på internet.
  • Både du och din inneboende måste ha en hemförsäkring. 
  • Meddela områdeskontoret. 
   Det krävs ingen ansökan eller godkännande från MKB för att ha inneboende men ni får gärna meddela områdeskontoret att ni har en inneboende.

 • Olovlig andrahandsuthyrning
  Det är tryggt att veta vilka grannar du har. Om du till exempel behöver ringa på hos någon är det skönt att veta vem som bor där. Därför ska den som vill hyra ut sin lägenhet i andra hand få det godkänt av MKB. Så att både du och vi vet vem som bor i ditt hus.

  Varför är det viktigt att förhindra olovlig andrahandsuthyrning?
  Det handlar om två saker:
  • Dels trygghet. Som hyresgäst är det tryggt att veta vilka som är ens grannar. 
  • Som hyresvärd ska vi veta vilka personer som bor i våra lägenheter. 
  • Det är också otryggt för den som hyr på oriktiga grunder.
  Det handlar också om att vi vill ha en rättvis bostadsmarknad. När efterfrågan på bostäder är så stor som idag är det extra viktigt att våra lägenheter kommer ut på marknaden på rätt sätt till de som står i bostadskö.

  Vad gör jag om jag vill meddela MKB att jag misstänker att någon hyr ut olovligt i andra hand?
  Du kontaktar personalen på ditt ​områdeskontor​​​

  Vad händer om någon hyr ut olovligt i andra hand och detta upptäcks?
  Personen som har förstahandskontraktet riskerar att bli uppsagd. Den som hyr olovligt i andra hand får inte bo kvar.

  Hur kan jag hyra ut i andra hand på rätt sätt?
  Det krävs ett godkännande från MKB om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand. Vi kan godkänna uthyrning under begränsad tid, till exempel om du ska studera eller arbeta på annan ort.

  Läs mer på MKB andrahanduthyrning
 • Hur kan jag hyra ut i andra hand på rätt sätt?
  Det krävs ett godkännande från MKB om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand.

  Vi kan godkänna uthyrning under begränsad tid, till exempel om du ska:
  • studera 
  • arbeta på annan ort
  • provbo som sambo.

  Tänk på att hyran som din andrahandshyresgäst betalar inte får vara högre än den du själv betalar till MKB.
  Om du hyr ut lägenheten möblerad får du högst lägga på 15 procent på hyran.
  Om el, bredband eller liknande ingår i hyran när du hyr ut lägenheten i andra hand får du bara ta betalt för de kostnader som du själv har.

  Om du tar ut en högre hyra än vad du har rätt till kan du bli av med din lägenhet. Om hyresrätten hyrs ut i andra hand utan tillstånd och till en för hög hyra riskerar du dessutom böter eller fängelse, eftersom det är brottsligt från och med 1 oktober 2019.

  Läs mer information på andrahandsuthyrning
 • Skärpta regler för att hyra ut lägenheter i andra hand
  Den 1 oktober 2019 infördes nya strängare regler mot otillåten andrahandsuthyrning. Även reglerna kring lägenhetsbyten och handel med hyreskontrakt skärptes. Dessutom förtydligades reglerna om inneboende. Förändringarna är viktiga att känna till eftersom en överträdelse av reglerna kan innebära att du som hyresgäst förlorar ditt hyreskontrakt, eller gör dig skyldig till brott.

  Andrahandsuthyrning kräver hyresvärdens samtycke
  Du får inte hyra ut din lägenhet i andra hand utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. Om du hyr ut din lägenhet i andra hand utan tillåtelse, riskerar du att omedelbart bli av med ditt hyreskontrakt. Tidigare har man som hyresgäst haft möjlighet att vidta rättelse, det vill säga att sluta med andrahandsuthyrningen, eller att ansöka om hyresnämndens tillstånd och få ansökan beviljad. Den möjligheten finns inte längre.

  Andrahandshyrans storlek 
  Du får inte ta ut en högre hyra än vad du själv betalar. Förstahandshyran är alltså ett tak för andrahandshyran. Om du hyr ut din lägenhet fullt möblerad får du göra ett tillägg om högst 15 procent. Om el, bredband, tv-kanaler eller liknande ingår i hyran, få du bara ta betalt för dina egna kostnader.
  Du riskerar att förlora ditt hyreskontrakt med omedelbar verkan om du tar ut en för hög hyra.

  Inneboende
  Att ha någon inneboende hos sig kräver inte hyresvärdens samtycke. Du måste dock använda lägenheten som din fasta bostad, eller ha den som en så kallad komplementbostad, för att det ska vara fråga om en inneboende situation.
  Den hyra som den inneboende betalar till dig ska vara proportionerlig i förhållande till den hyra du själv betalar. En inneboende som disponerar hälften av lägenheten ska alltså inte betala mer än hälften av förstahandshyran.

  Lägenhetsbyte
  Det krävs alltid samtycke från hyresvärden eller tillstånd från hyresnämnden för att du ska få genomföra ett lägenhetsbyte. Båda bytesparter ska ha varit bosatta i sina lägenheter under minst ett år för att kunna ansöka om ett lägenhetsbyte

  Olagligt i vissa fall
  Sedan den 1 oktober 2019 är det brottsligt att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan hyresvärdens samtycke, eller hyresnämndens tillstånd, och ta emot en hyra som inte är skälig, det vill säga för hög.
  Det är även brottsligt att förmedla, sälja och köpa hyreskontrakt. Tidigare var det bara brottsligt att begära betalning för hyreskontrakt. Straffet för att förmedla, sälja eller köpa hyreskontrakt är böter eller fängelse.

  Folkbokförd på rätt adress
  Du måste vara folkbokförd där du bor. Sedan den 1 juli 2018 är det brottsligt att lämna oriktiga uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket när man flyttar. Straffet är böter eller fängelse.

 • Får man hyra ut sin lägenheten via tjänsten Airbnb?
  Nej, det är inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet via Airbnb.
  Du får inte heller hyra ut din lägenhet på annat sätt ​utan fastighetsägarens godkännande​​​
 • Kan jag hyra ut min lägenhet i andrahand?
  Ja, du kan ha rätt att hyra ut din lägenhet i andrahand.

  Tänk på att: MKB måste godkänna uthyrningen för att den ska vara laglig.
  Hyr du ut i andra hand utan tillstånd från oss kan du förlora ditt hyresavtal.

  Tänk på att hyran som din andrahandshyresgäst betalar inte får vara högre än den du själv betalar till MKB. Om du hyr ut lägenheten möblerad får du högst lägga på 15 procent på hyran. Om el, bredband eller liknande ingår i hyran när du hyr ut lägenheten i andra hand får du bara ta betalt för de kostnader som du själv har.

  Om du tar ut en högre hyra än vad du har rätt till kan du bli av med din lägenhet. Om hyresrätten hyrs ut i andra hand utan tillstånd och till en för hög hyra riskerar du dessutom böter eller fängelse, eftersom det är brottsligt från och med 1 oktober 2019.

  För mer info om vad som gäller samt ansökan, se ​andrahand​​​