Hoppa till innehåll

Radon

Radon är en gas som bildas när ämnet Radium sönderfaller. Ämnet radium finns i marken. Det finns riktvärden för hur mycket radon som får finnas där en ska bo. För mycket Radon i marken, grundvattnet eller byggnaden är inte bra.