Sök i hela sajten

Till söksidan

Styrelse

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Malmö och speglar dess partipolitiska sammansättning. Arbetstagarrepresentanterna deltar i sammanträdena och har yttranderätt, men deltar ej i beslut. Styrelsen sammanträder normalt sex gånger per år.

Terje Johansson, Verkställande direktör MKB

Magnus Jönsson, finanschef MKB
Lars Svensson  (s) Ordförande
Lars Hedåker  (m) Vice ordförande   
Håkan Fäldt  (m) ledamot    
Leif Jakobsson  (s) ledamot    
Inger Lindbom Leite  (s)  ledamot  
Susanna Lundberg  (v)  ledamot  
Anja Sonesson  (m) ledamot   
Elin Brusewitz  (s) suppleant 
Tore Robertsson  (fp) suppleant    
Fredrik Fernqvist  (mp) suppleant   
Per Lilja  (m) lekmannasuppleant   
Sten Dahlvid  (s) lekmannarevisorNyheter

Lediga tjänster