Sök i hela sajten

Till söksidan

Den 13 oktober 2011 arrangerade MKB Fastighets AB ett seminarium på temat bostadsmarknaden och dess betydelse för tillväxt. För dig som var där och för dig som vill ta del av presentationer hittar du materialet här.

För att ladda ner rapporter/presenationer, högerklicka på länken och välj "spara som..."

 Presentation Inger Sellers, Region Skåne  
 Presentation Gunnar Blomé, Malmö Högskola  
 Presentation Maria Nyman, Hyllieprojektet Malmö stad 
 Presentation Sven-Erik Adolfsson, Willhem 

Foton från seminariet på Flickr 

Reflektion Sonny Modig, VD MKB Fastighets AB
– Vi är stigberoende, avslutade Sonny Modig eftermiddagen med att säga. De grundläggande principerna för bostadsmarknadens reglering ligger fast, oberoende av vilka förändringar av systemet som beslutas av riksdag och regering. Så har det varit i mer än 100 år, utan att problemen på bostadsmarknaden blivit lösta.
Varje försök att förändra blir en ny variant på det som prövats tidigare, menar Sonny, även om de förutsättningar som låg till grund för de ursprungliga besluten inte längre är giltiga och trots att tidigare beslut inte lett till någon förbättring.
– Om vi nån gång skall få en bostadsmarknad i balans, säger Sonny Modig, måste vi vara beredda att tänka helt nytt. Att på allvar utreda frågan om prissättningen på hyresbostadsmarknaden och studera denna utifrån hur andra marknader fungerar, skulle kunna vara en bra början.

Värdskapet, Seminariets första hälft
Gunnar Blomé, forskare Malmö högskola, talade om slumvärdar, ett begrepp som hörts i Malmö bland annat i samband med Herrgården och Seved.
– Hur är det möjligt att detta finns i Sverige, ett land med så hög standard på bostäder, ett starkt lagskydd och en stor kommunal möjlighet att påverka, frågar sig Gunnar Blomé,
Han pekar på strukturella brister som att vi litar till att hyresgästerna ska anmäla och klaga, så sker inte alltid och speciellt inte bland de som lever i en utsatt situation. Att kommunen inte använt de verktyg de har i form av tvångsförvaltning till exempel och Gunnar Blomé menar att kommunen ska ta ett större ansvar och på rutin inspektera och säkerställa förvaltningen av bostäderna i sin stad.
- Slumvärdar dämpar tillväxten i en stad, menar Sonny Modig, VD MKB Fastighets AB. Detta på grund av att det blir skriverier om skadegörelse och bränder, på grund av det tvekar sedan både näringsliv och nya potentiella invånare att bidra till stadens tillväxt.
- Genom att arbeta nära sin kund, ha decentraliserat ansvar ut till alla anställda så kan man göra mycket, menar fastighetsdirektör Sven-Erik Adolfsson på Willhem AB. Som bostadsmarknaden ser ut idag är det för lätt att få betalt även om man inte sköter sitt åtagande som hyresvärd.
 - Det svåra är att få betalt för de satsningar man som fastighetsägare gör, säger Sonny Modig. Både på grund av slumvärdsproblematiken och att hyresrätten sällan ses som det fullservice alternativ det egentligen är. Hyresrätten är alternativet för den som inte har tid att äga, som vill bo med all-inclusive och låta värden ta hand om underhållet.

Bostadsmarknaden i Skåne, Seminariets andra hälft
På Region Skåne ser man på bostadsmarknaden i Skåne som en helhet.
– Att man inte tillför nya bostäder i kommun behöver inte ha påverkan negativt på tillväxten för regionen som helhet, menar samhällsplanerare Inger Sellers på Regional Utveckling. Skåne är flerkärnigt med stora städer som Helsingborg, Lund och Malmö som exempel och dess kärnor går inte dåligt för att en av dem går bra. De hittar kraft i varandra.
Vi pendlar längre idag och en bostad i just Malmö för att man jobbar där är kanske inte ens önskvärt av en del.
Inger Sellers säger att vi i större utsträckning behöver bygga nära kommunikationer så att människor kan bo och arbeta på olika ställen. Just detta med närhet till kommunikationer är det som Malmö Stad tagit fasta på när det gäller Hyllie.
– I Hyllie har vi sett potentialen i att det är en kommunikationsnod, att vi bygger där det är grönt - på den goda jorden och att området kommer att integrera delar av staden med varandra, säger Maria Nyman, kommunikationsansvarig för Hyllie utbyggnadsområde, Malmö stad.
Maria Nyman menar att kommunen antagit en ny roll, som nätverksentreprenör. Genom denna roll kan man påverka och vara med och skapa förutsättningar för fler lyckade projekt som handlar om staden och regionens tillväxt.